Quasi la meitat de les aigües subterrànies de la conca del Xúquer estan en mal estat

Un informe presentat per Greenpeace remarca aquesta realitat i recull les dades que ha aportat Espanya a la Unió Europea

Un informe de Greenpeace alerta sobre l'estat de les aigües de la conca del Xúquer / À Punt NTC

El 47% de les masses d'aigua subterrànies de la conca del Xúquer, de les quals es proveeix bona part de la Comunitat Valenciana, estan en mal estat. Ho assegura l'informe "Sos Aqüífers", presentat per Greenpeace, que també diu que la situació a Espanya no és molt diferent, encara que un poc millor, amb un 44% d'aigües en males condicions.

El primer problema, segons afirma Greenpeace, és la sobreexplotació: "S’està extraient més aigua que la que l’aqüífer és capaç de regenerar de manera natural i, a més, algunes aigües estan contaminades per damunt dels paràmetres permesos", explica Julio Barea, responsable de la campanya d’aigua de Greenpeace.

Els aqüífers són masses d'aigua subterrània que s'aprofiten per al consum humà i agrícola, però la qualitat depén d'un delicat equilibri. I un 22% de les masses d’aigua dels aqüífers de la conca del Xúquer tenen mala qualitat química, cosa que obliga a extremar els tractaments per a poder destinar-la al consum. Una qüestió global que afecta una bona part del territori.

També et pot interessar