La mascareta també serà obligatòria al pati de les escoles

Segons el nou protocol d’Educació i Sanitat, s'haurà de mantindre la distància interpersonal en els grups bambolla d'infantil i primària

Normes per al curs escolar 2021-2022
Normes per al curs escolar 2021-2022 / Paula García

L'ús de la mascareta serà obligatori als centres educatius valencians tant per al professorat com per a l'alumnat des de primer de Primària, amb independència de si es manté la distància interpersonal i de la pertinença a un grup de convivència estable, fins i tot en espais a l'aire lliure com els patis.

Així ho arreplega el protocol de protecció i prevenció contra el coronavirus als centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, que han actualitzat les conselleries de Sanitat i d'Educació i que s'ha remés als centres.

Les instruccions recullen, així mateix, que els especialistes podran entrar a les classes, i que caldrà garantir una distància interpersonal d’1,5 metres en els grups bambolla d'infantil i primària, i d’1,2 als instituts.

El protocol, que considera necessari garantir la presencialitat almenys fins a segon de l'ESO i reforçar-la en els cursos superiors, assenyala que el personal que treballa als centres educatius estarà vacunat íntegrament abans de començar el període lectiu del nou curs.

A més, es donarà prioritat en la mesura que siga possible a utilitzar els espais a l'aire lliure, i s'evitaran de manera general activitats al centre educatiu que comporten la mescla d'alumnat de diferents grups de convivència o classes en què no es puga mantindre la distància mínima interpersonal.

Per a evitar aglomeracions, l'entrada i eixida del centre serà escalonada, es procurarà reduir al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre i s'evitaran les assemblees i reunions presencials, tractant de fer-les de manera telemàtica.

Els actes esportius o celebracions als centres educatius es faran a l'aire lliure sempre que es puga, i al menjador escolar s'assignaran llocs fixos durant tot l'any per a l'alumnat, i s'organitzaran l'espai i els horaris per a poder complir la distància interpersonal d'1,5 metres.

També et pot interessar