L’escalada dels preus del lloguer afecta els joves i les persones amb pocs recursos

Espanya té una de les taxes d’emancipació més baixes d’Europa.

L’escalada dels preus del lloguer afecta els joves i les persones amb pocs recursos
L’escalada dels preus del lloguer afecta els joves i les persones amb pocs recursos

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, OCDE, ha publicat un informe que conclou que l’escalada dels preus del lloguer la pateixen, sobretot, la gent jove i les persones amb menys recursos.

Segons l’informe, un 77% de les persones menors de 29 anys viuen encara al domicili familiar, una de les taxes d’emancipació més baixes d’Europa.

L’OCDE considera que quan cal destinar més del 40% dels ingressos al lloguer s’està en situació de sobreendeutament. A Espanya aquest percentatge és del 46%, un dels més elevats del món, sols superat per Nova Zelanda, Israel, Xile, el Regne Unit i els Estats Units.

Els habitatges socials representen el 38% del parc disponible als Països Baixos, el 21 a Dinamarca i el 20 a Àustria, mentre que a Espanya arriben solament al 4%.

També et pot interessar