L'EMA avala l'ús de l'antiviral de Pfizer

El Comité de Medicaments d'Ús Humà ha aprovat el Paxlovid, que haurà d'administrar-se en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes

El tractament Paxlovid consta de tres píndoles administrades dues vegades al dia
El tractament Paxlovid consta de tres píndoles administrades dues vegades al dia / Reuters

El Comité de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les seues sigles en anglés) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) ha avalat l'ús de Paxlovid (PF-07321332 i ritonavir), l'antiviral de Pfizer per al tractament de la covid.

Segons les conclusions de l'organisme regulador europeu, el medicament pot utilitzar-se per a tractar els adults amb la malaltia que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran d'evolucionar cap a una malaltia greu.

Paxlovid ha d'administrar-se tan prompte com siga possible després del diagnòstic de i en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes. Els dos principis actius del medicament, PF-07321332 i ritonavir, que estan disponibles en comprimits separats, han de prendre's junts dues vegades al dia durant cinc dies.

L'EMA ha emés aquesta recomanació perquè les autoritats estatals puguen decidir sobre el possible ús primerenc del medicament abans de l'autorització de comercialització, per exemple, en situacions d'ús d'emergència, a la llum de les creixents taxes d'infecció i morts per la covid en tota la UE.

Aquesta recomanació es basa en els resultats provisionals d'un estudi realitzat en pacients no hospitalitzats i no vacunats que presentaven una malaltia simptomàtica i almenys una afecció subjacent que els posava en risc de patir covid greu.

Aquestes dades van mostrar que Paxlovid va reduir el risc d'hospitalització i mort quan el tractament es va iniciar en els cinc dies següents al començament dels símptomes. Aproximadament l'1% dels pacients (6 de 607) que van prendre aquest antiviral en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes van ser hospitalitzats en els vint-i-huit dies següents a l'inici del tractament, en comparació amb el 6,7% dels pacients (41 de 612) als quals es va administrar placebo (un tractament fictici); cap dels pacients del grup de Paxlovid va morir, en comparació amb deu pacients del grup de placebo.

Quant a la seguretat, els efectes secundaris més comuns notificats durant el tractament i fins trenta-quatre dies després de l'última dosi van ser disgèusia (alteració del gust), diarrea i vòmits.

L'EMA precisa que Paxlovid no ha d'utilitzar-se amb alguns altres medicaments, ja siga perquè a causa de la seua acció pot provocar un augment perjudicial dels seus nivells en sang, o perquè alguns medicaments poden reduir l'activitat del propi antiviral. Paxlovid tampoc ha d'usar-se en pacients amb una funció renal o hepàtica greument reduïda.

Tampoc està recomanat durant l'embaràs i en persones que puguen quedar-se embarassades i que no utilitzen mètodes anticonceptius. La lactància ha d'interrompre's durant el tractament. Aquestes recomanacions es deuen al fet que els estudis de laboratori realitzats en animals suggereixen que altes dosis de Paxlovid poden afectar el creixement del fetus.

Paxlovid és un medicament antivíric oral que redueix la capacitat de multiplicació del SARS-CoV-2 en l'organisme. El principi actiu PF-07321332 bloqueja l'activitat d'un enzim necessari perquè el virus es multiplique. Paxlovid també subministra una dosi baixa de ritonavir (un inhibidor de la proteasa), que alenteix la descomposició del PF-07321332, la qual cosa permet que romanga més temps en l'organisme a nivells que afecten el virus. S'espera que Paxlovid reduïsca la necessitat d'hospitalització dels pacients amb covid-19.

També et pot interessar