La iniciativa popular salva de l'enderroc dos alqueries de Vila-real del segle XIX

El Grup Municipal Compromís va presentar una al·legació perquè els edificis no foren desmuntats.

Alqueria de Sant Josep de Vila-real de l’any 1887.

L’Ajuntament de Vila-real (Plana Baixa), pretenia canviar l’ús del sòl on es troben els dos edificis historicoartístics, de zona verda a industrial. El projecte preveia desmuntar les alqueries dels Frares de l’any 1749 i la de Sant Josep de 1887 per a alçar-les en un altre lloc. Un moviment veïnal va donar la veu d’alarma perquè considerava el projecte una quimera irrealitzable sense que les construccions acabaren enderrocades. Aleshores el Grup Municipal Compromís de Vila-real va presentar un al·legació a eixa modificació i ara ha obtingut una resolució favorable.

L’arquitecte municipal va informar desfavorablement de la reubicació de les alqueries, ja que considerava dificultós traslladar revestiments, frescos i estructures tradicionals. Les alqueries romandran en el mateix entorn, però a més incorporaran una zona enjardinada. Ara només falta rehabilitar-les perquè es troben en unes condiciones ruïnoses que amenacen el seu futur més immediat.

També et pot interessar