La fase 2 permet classes de deu alumnes en cursos que acaben cicle

Per a la resta sí que estan previstes les tutories amb cita prèvia i sense impartir classe.

Alumnes a classe
Alumnes a classe / arxiu

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les instruccions per a la fase 2 de la desescalada referents a l'activitat escolar. La normativa preveu un ensenyament en línia amb caràcter general, la possibilitat de fer tutories i classes presencials amb un màxim de 10 alumnes per als cursos en últim any de cicle i un pla de contingència de seguretat i salut.

En concret, en les etapes d'educació infantil i especial, la Generalitat ha decidit no obrir les aules. Les escoles mantindran el contacte necessari i preferentment telemàtic amb les famílies, especialment amb les d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb problemes emocionals o de conducta o que passarà en el curs 2020-2021 a educació primària.

Pel que fa a l'educació especial, es precisa que només en el cas de l'alumnat tutelat o protegit en centres residencials de serveis socials o el que tinga més dificultat per a accedir als mitjans telemàtics, serà possible fer la tutoria presencial, amb cita prèvia. I haurà de ser en el mateix centre educatiu o qualsevol altre acordat amb la família.

En la fase 2 també es permetrà que l'estudiantat que acabe cicle amb titulació, 6é de primària, 4t d'ESO, 2n de batxillerat o 2n d'FP, tinga tutories i classes presencials en grups reduïts de fins a deu persones. La resta haurà de fer-ho amb cita prèvia i només en casos de tutories, resolucions de dubtes o altres activitats que no siguen classes teòriques o pràctiques.

No es permeten les proves d'avaluació

Les proves d'avaluació no estan permeses durant la fase 2, llevat de les individuals que duguen a terme els centres estrangers autoritzats per a impartir ensenyaments d'altres sistemes educatius, les previstes en la modalitat d'educació a distància o en batxillerat nocturn i les regulades per a l'obtenció de titulacions oficials i per a l'accés als diferents ensenyaments, que es desenvoluparan en les condicions establides reglamentàriament en les seues convocatòries.

També et pot interessar