Entra en vigor la nova llei d'habitatge, que permet limitar la pujada del preu del lloguer

La normativa pretén facilitar a les autonomies la regulació de les zones tensionades si el preu del lloguer supera el 30% de la renda mitjana de les llars

L’habitatge es regeix per la nova llei de vivenda estatal / À Punt NTC

Des d’aquest divendres, l’habitatge es regirà per la nova llei de vivenda del govern espanyol, que estableix un sostre del 2% en la pujada del preu del lloguer per al 2023 i d’un 3% per al 2024.  El pròxim any, serà l’últim en què l’IPC serà l’índex de referència per a la pujada del preu del lloguer. A partir del 2025 i endavant, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) serà l’encarregat d’establir un nou índex més estable que l’IPC. A més, es regularan tots els lloguers inclosos en les zones anomenades com “de mercat tensionat”; és a dir, on més solen pujar els preus del lloguer. 

Les comunitats autònomes podran declarar zones com a tensionades si el cost de la hipoteca o del lloguer, més les factures dels subministraments bàsics, supera el 30% de la renda mitjana de les llars. 

També es redueix la quantitat de propietats que atorguen a un ciutadà la consideració de gran tenidor. A partir d’ara, ho serà aquella persona física i jurídica propietària de cinc o més immobles, en lloc de deu, com en el projecte anterior. A més, la despesa immobiliària correrà a càrrec només del propietari i es prohibeix apujar el lloguer per la via de les noves despeses. S’ampliarà la vivenda protegida i creixerà el sòl urbanitzable d’un 30% a un 40%, mentre que el sòl urbà no consolidat passarà d’un 10% a un 20%. 

Pel que fa als desnonaments sense data ni hora determinada, estaran prohibits. 

També et pot interessar

stats