Els empleats no vacunats de les residències hauran de passar dues PCR setmanals o ser traslladats

El document aprovat en el Consell Interterritorial aconsella no incorporar nous professionals fins que hagen iniciat la pauta de vacunació

Sala comuna d'una residència de persones grans
Sala comuna d'una residència de persones grans / À Punt NTC

El Ministeri de Sanitat i les comunitats aconsellen a les residències que sotmeten els treballadors que rebutgen vacunar-se o no hagen completat la pauta a controls de temperatura i almenys dues proves diagnòstiques setmanals, i fins i tot que valoren traslladar-los o no incorporar-los si no estan immunitzats.

El document "Adaptació de les mesures en residències de majors i altres centres de serveis socials de caràcter residencial en un context d'alta transmissió comunitària", aprovat en el Consell Interterritorial, aconsella no incorporar nous professionals fins que hagen iniciat la pauta de vacunació "llevat que siga estrictament necessari".

Es tracta d'una sèrie de recomanacions elaborades per la ponència d'alertes i aprovades per la Comissió de Salut Pública, amb les quals s'insisteix en la importància que totes les persones que passen per una residència, ja siguen treballadors o visitants, vacunats o no, mantinguen les mesures d'higiene i prevenció per a atallar el repunt de casos que s'està produint.

Mesures per a residents

Per als nous ingressos, la ponència planteja que es garantisca la seua vacunació amb l'antelació suficient; si són d'ingrés urgent i no vacunats "s'extremaran les mesures" de precaució fins a completar la pauta i se'ls farà una prova diagnòstica d'infecció activa a l'entrada.

En el cas de residents no vacunats, proposa aquesta mateixa mesura "en determinades situacions tenint en compte la situació epidemiològica de l'àrea geogràfica en la qual es troba la residència o el perfil de les eixides", tenint en compte la duració o les activitats que haja realitzat.

Es vigilarà atentament si presenten símptomes, i en aquest cas se'ls aïllarà de manera preventiva i se'ls farà una prova immediata.

Per als residents vacunats desaconsella fer cribratges periòdics o serologies per verificar l'efectivitat de la vacunació; en situacions d'alta transmissió comunitària, la comunitat estudiarà si se'ls fa una prova a l'eixida i/o a la reentrada en el centre després d'absències prolongades.

Visites als centres

Si el nivell de transmissió és alt, la ubicació i organització de les visites, la supervisió o no i el nombre de visitants, així com l'organització i duració de les eixides, "la pautarà l'autoritat competent garantint sempre les mesures de prevenció adequades".

Al marge de si està o no vacunat, el visitant haurà de mantindre les mesures no farmacològiques de prevenció de la transmissió; quan la situació siga de transmissió comunitària baixa i si està vacunat, "es podria valorar flexibilitzar aquestes mesures".

Els treballadors no estaran obligats a vacunar-se

Tot el personal haurà de tindre informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures de prevenció abans d'incorporar-se al lloc de treball.

La ponència descarta obligar-los a vacunar-se, però sí que advoca per recomanar-los "activament" que el personal de nou ingrés ho faça, "ja que un nou treballador no hauria d'incorporar-se a un centre residencial fins que haja iniciat la pauta de vacunació, llevat que siga estrictament necessari".

Si és el cas, "es programarà la vacunació al més prompte possible i s'extremaran les mesures de precaució fins que es complete la pauta de vacunació".

Per als que ja estan en actiu però no volen vacunar-se o no ho han fet al complet, planteja reforçar les mesures de prevenció i control de la transmissió, en particular l'ús d'equips de protecció individual (EPI) respiratòria adequats "durant tota la jornada laboral".

I proposa, aprofitant entre altres els recursos dels centres, fer controls de temperatura diària i proves de diagnòstic d'infecció activa de manera regular (mínim dues vegades per setmana) "tenint en compte del risc a tercers que suposa aquesta situació".

Fins i tot "es podrà valorar el canvi de lloc de treball"

En tot cas, aconsella promoure de manera activa la vacunació entre treballadors, identificar les causes que redueixen l'accés al fàrmac o la seua acceptació i desenvolupar estratègies per a incrementar al màxim les cobertures en aquest col·lectiu.

Per als que sí que estan vacunats, i si hi ha una situació d'alta transmissió comunitària, recomana fer proves periòdiques "una a la setmana o cada dues setmanes i quan tornen de vacances o per un altre motiu".

Si són contacte estret, estaran exempts de la quarantena, tal com es recull en l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19; se'ls farà seguiment amb PCR preferiblement i si no fora possible, amb un altre mètode de control.

"Idealment es faran dues proves, una a l'inici i una altra al voltant dels set dies de l'últim contacte amb el cas confirmat. Hauran d'extremar les mesures de prevenció, inclosa la utilització dels EPI adequats", sosté el text, que obri la porta al fet que les autoritats de salut pública puguen establir excepcions "en determinades situacions" després d'una valoració del risc.

Si apareix un cas sospitós en un resident o treballador vacunat, se l'aïllarà fins que es tinga el resultat de la prova: si és positiu es mantindrà l'aïllament i s'estudiaran els contactes estrets, així com una sectorització en unitats de convivència estables que faciliten el desenvolupament de les prestacions residencials i la traçabilitat de possibles casos.

La protecció ha de ser especial en residents no vacunats, si és possible situant-los en habitacions individuals. La detecció d'un sol cas en aquestes institucions es considerarà un brot a l'efecte d'intervenció i implicarà l'aplicació de les mesures d'actuació necessàries.

El règim de visites i eixides dels residents que no estan en aïllament o quarantena "es mantindrà en general amb normalitat", si bé podrà adaptar-se en funció de la valoració realitzada pels responsables de Salut Pública, en coordinació amb els responsables de serveis socials de la comunitat, de la situació epidemiològica i l'estructura de cada centre.

També et pot interessar

stats