Educació estableix el calendari de les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes

El calendari de matriculació comença el dilluns 11 de febrer i conclou el dilluns 25 de febrer.

La inscripció es farà per via telemàtica des de les 9:00 hores de l’11 de febrer fins a les 15:00 hores del 25 de febrer
La inscripció es farà per via telemàtica des de les 9:00 hores de l’11 de febrer fins a les 15:00 hores del 25 de febrer / Arxiu

La Conselleria d'Educació ha aprovat el calendari de matriculació i de realització de les proves de certificació dels diferents nivells i idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa al calendari de matriculació, la inscripció es farà per via telemàtica des de les 9:00 hores de l’11 de febrer fins a les 15:00 hores del 25 de febrer.

L’alumnat que al llarg del curs acadèmic 2018-2019 estiga matriculat en les EOI estarà exempt del pagament de taxes. Per la seua banda, l’alumnat lliure haurà de pagar les taxes i presentar la documentació requerida en secretaria de l'EOI dins del termini comprés entre el 12 de febrer i el 8 de març.

Calendari de les proves 

Quant al calendari de les proves ordinàries, les proves de destreses escrites es faran entre el 22 de maig i el 21 de juny. Pel que fa a la prova de l'habilitat d'expressió i interacció oral, cada EOI fixarà les dates de realització, i es podrà fer abans que les destreses escrites, a partir del 22 de maig.

Finalment, les destreses escrites de les proves extraordinàries es faran entre el 3 i el 13 de setembre, i la data de realització de la destresa oral també serà establida per cada centre.

També et pot interessar