Fins a deu mil euros anuals per a metges que agafen places de difícil cobertura

El nou decret de Sanitat arreplega incentius retributius i laborals per a dinamitzar l'ocupació dels llocs menys atractius en hospitals i centres de salut perifèrics

Façana de l'ambulatori de Sant Mateu (Baix Maestrat)
Façana de l'ambulatori de Sant Mateu (Baix Maestrat) / À Punt NTC

Els facultatius i facultatives que accepten treballar en les places que habitualment queden desertes en el sistema públic de salut, habitualment en ambulatoris i hospitals allunyats dels nuclis més poblats, podran cobrar a l'any fins a 10.000 euros més. És l'incentiu econòmic amb què la Conselleria de Sanitat Universal espera dinamitzar l'ocupació dels llocs menys atractius de la xarxa i que ha anunciat el conseller, Miguel Mínguez, aquest dijous en les Corts. El ple del Consell té previst aprovar aquest divendres el nou decret que regularà les places de difícil cobertura, norma en què l'administració autonòmica treballa des de fa mesos amb l'objectiu que entre en vigor “en les pròximes setmanes”, ha dit Mínguez. S'aplicarà tant en atenció primària com en atenció hospitalària.

“És un decret transcendent per a cobrir places fonamentalment en hospitals i centres de salut perifèrics als quals els professionals no desitgen anar”, ha remarcat el responsable sanitari en declaracions a À Punt. Així, contindrà incentius de caràcter tant laboral com retributiu en funció de cada lloc i arreplegarà els acords d'aliances estratègiques que s'establiran entre els diferents departaments de salut per a poder desenvolupar projectes de gestió compartida, així com la prestació voluntària de guàrdies o d'atenció continuada, ha explicat Sanitat en un comunicat posterior. Les mesures que inclou van encaminades a enfortir sobretot els consultoris dels municipis rurals de l'interior i determinats serveis assistencials dels hospitals més llunyans a les poblacions grans, que presenten falta de determinats professionals per a cobrir la demanda.

Sanitat vol oferir més avantatges a aquells professionals que opten per agafar una de les places que ningú vol, però no només de caràcter salarial, “sinó que hi haurà una compensació quant a la carrera professional, en els processos selectius, activitats formatives i en l'opció de prolongar la permanència en el servei actiu”, puntualitza la Conselleria.

Rangs d'incentius salarials

Es considerarà plaça de difícil cobertura aquella que, després d'esgotar tots els procediments de selecció, continue vacant durant tres mesos continuats en l'últim any. També les d'aquelles categories de professionals que no arriben al mínim d'inscripcions en borsa per a cobrir la prestació assistencial, o les que l'òrgan competent determine necessàries per a cobrir la demanda.

L'incentiu retributiu variarà segons la categoria professional. Arribarà als 10.000 euros anuals en les del grup A1, 6.500 per al grup A2, 4.000 en el grup C1, 3.000 en el C2 i 2.000 en altres agrupacions professionals.

Així mateix, l'ocupació d'una d'aquestes places donarà al facultatiu avantatges en els mèrits a tindre en compte en la fase de concurs dels processos selectius i també en la borsa d'ocupació temporal. A més, el personal resident podrà inscriure's tres mesos abans de finalitzar el programa formatiu, sempre que tinga informe favorable de la unitat docent.

D'altra banda, el temps de permanència en un lloc declarat de difícil cobertura es valorarà favorablement per al reconeixement de la carrera i desenvolupament professional. Els sanitaris tindran prioritat a l'hora de participar en activitats formatives relacionades amb la tasca que desenvolupen, així com en projectes d'investigació. I finalment, es valorarà també en la sol·licitud per a la prolongació de la permanència en el servei actiu.

Fins al doble de remuneració extra per reforçar un altre departament sanitari

L'aliança estratègica entre departaments o centres sanitaris permetrà compartir activitats assistencials, investigadores, docents i l'ús de la tecnologia per a la gestió eficient dels recursos disponibles, tant humans com materials.

Aquestes associacions tindran una vigència de dos anys, prorrogables anualment segons les necessitats. Es preveu una retribució addicional per a aquells sanitaris que han de desplaçar-se a exercir la faena en el departament o centre sanitari que necessita suport, cosa que serà voluntària. D'aquesta manera, els professionals que es desplacen en jornada ordinària a reforçar l'atenció en una altra àrea de salut percebran una remuneració addicional del 50% del sou per hora. Si ocorre en jornada complementària, serà del 100%; és a dir, el doble del que cobren.

Així mateix, les categories de personal mèdic i d'infermeria podran fer guàrdies o atenció continuada, també voluntàriament, en un altre departament de salut. Aquesta possibilitat està prevista en el cas de no haver-hi personal suficient, a través dels procediments de cobertura establits. A més, no podrà limitar el descans mínim entre jornades de faena, ni superar el màxim de 48 hores setmanals de temps de treball en còmput anual.

També et pot interessar

stats