Les despeses de personal de Vaersa revelen incompliments de la legalitat

La Sindicatura de Comptes adverteix que la gestió de personal de l'empresa podria no complir la llei de la funció pública.

Imatge promocional de Vaersa
Imatge promocional de Vaersa / Vaersa

La Sindicatura de Comptes ha detectat "incompliments de legalitat" en la gestió de les despeses de personal de Vaersa. Entre altres, que la Conselleria d'Hisenda no ha informat favorablement sobre la relació de llocs de plantilla ni n'ha autoritzat la massa salarial.

A més, considera que els procediments de contractació de personal de Vaersa no garanteixen el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat previstos tant en la llei de la funció pública com en el conveni col·lectiu, segons l'informe de fiscalització del 2018.

En matèria de personal, la Sindicatura recorda que Vaersa encara no disposa d'un desplegament reglamentari sobre la seua condició de "mitjà propi personificat". Per això, per a evitar dubtes que puguen originar "incompliments i interpretacions contradictòries", aconsella que sol·licite a l'Advocacia General i a la Intervenció General de la Generalitat una circular conjunta que aclarisca aquesta "important qüestió".

També et pot interessar