Les Corts proposen mesures complementàries a la Llei del joc per a combatre la ludopatia entre joves i vulnerables

L’objectiu d’aquesta proposició no de llei, impulsada per Ciutadans, és regular tant l’accés al joc en línia i com als locals de loteries, apostes i quinieles.

Les Corts proposen mesures complementàries a la Llei del joc per a combatre la ludopatia entre joves i vulnerables
Les Corts proposen mesures complementàries a la Llei del joc per a combatre la ludopatia entre joves i vulnerables

La comissió d’economia de les Corts ha aprovat aquest divendres per unanimitat una proposta de Ciutadans, consensuada amb altres grups, per a impulsar mesures complementàries a la Llei del joc de la Comunitat Valenciana dirigides als menors d’edat i a les persones més vulnerables.

L’objectiu d’aquesta proposició no de llei (PNL) és previndre i garantir la protecció de les persones exposades a aquesta mena d’addicció de manera paral·lela a la llei, actualment en fase d’informació pública.

Així, s’insta el Consell a dirigir-se al govern estatal i iniciar “com més prompte millor” les accions necessàries per a regular l’accés al joc en línia i a loteries, apostes i quinieles de reserva estatal, tant pel que fa a l’accés físic a locals o dispositius web, així com en les distàncies a centres educatius.

Com a impulsor, Ciutadans defensa que aquestes actuacions sempre es duguen a terme amb el consens del sector, escoltant les veus expertes que atenen les persones amb ludopatia, associacions de mares i pares i veïnat.

La formació liberal també aposta per regular “de manera ambiciosa” la publicitat i promoció dels jocs d’atzar per a evitar l’exposició dels menors als jocs i apostes en mitjans de comunicació d’àmbit supraautonòmics i xarxes socials.

Una altra de les peticions és actualitzar el funcionament del registre general de prohibicions d’accés al joc i la coordinació amb els registres autonòmics que tenen la mateixa comesa. D’aquesta manera es busca que, independentment de la comunitat autònoma en la qual es trobe la persona jugadora, es garantisca el seu compliment.

També et pot interessar