El Consell destina més de tres milions a pal·liar els danys de la pluja d'octubre de 2018

L'import anirà als ajuntaments afectats pel temporal.

Cotxe atrapat a la CV-35 a causa del temporal
Cotxe atrapat a la CV-35 a causa del temporal / Consorci Provincial de Bombers de València

El Consell ha aprovat destinar 3,14 milions d'euros per a realitzar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluja, tempestes i fenòmens costaners dels dies 18, 19 i 20 d'octubre de 2018 a la Comunitat Valenciana 

Són beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments afectats pel temporal i hauran d'anar destinades a reparació de danys en infraestructures i béns públics o naturals, edificis i altres construccions, així com mobiliari i utensilis. També poden anar destinades a sufragar les despeses extraordinàries urgents que s'hagueren hagut d'efectuar com a conseqüència del temporal.

No obstant això, no seran subvencionables les despeses d'inversió, entre altres, les actuacions dirigides a noves infraestructures i béns públics, ni a la millora d'aquests.

Les ajudes concedides tenen caràcter complementari i són compatibles en concurrència amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos procedents de sistemes públics o privats, nacionals o internacionals o d'altres administracions públiques, fins al límit del valor del mal produït.

Les corporacions locals hauran de dur a terme les actuacions previstes en un termini de fins a 12 mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat.

4,9 milions per al pla Cabanyal 

D'altra banda, el Consell ha aprovat aquest divendres el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) al barri del Cabanyal-Canyamelar per a 2019, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016, que permet que les actuacions s'executen fins al 31 de desembre de 2019.

El conveni estableix una subvenció per al present exercici de 4,9 milions d'euros, dels quals el Ministeri de Foment n'aportarà 3,7 i la Generalitat participarà amb 1,18 milions per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana previstes en aquest barri de València.

També et pot interessar

stats