El Consell destina 3 milions en ajudes per a reformes de banys i cuines

Les podran demanar els propietaris o usufructuaris que tinguen una residència habitual i permanent a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior als 20 anys.

El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig
El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori destinarà aquest 2019 una partida de quasi tres milions d’euros, dins del Pla Renhata, per a la millora de banys i cuines.

El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig i es podrà presentar qualsevol persona física, que siga propietària o usufructuària, i que tinga una residència habitual i permanent a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior als 20 anys. Les ajudes contemplen una subvenció bàsica del 5% del pressupost protegible amb un màxim de 600 euros per a costejar els treballs tècnics previs.

A més, també hi haurà una subvenció addicional del 25% i el 35% amb un màxim de 3.000 o 4.200 euros, i computaran les dues ajudes entre el 30% i el 40% del pressupost protegible fins a un màxim de 3.600 o 4.800 euros, segons la baremació obtinguda.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de 6 mesos a partir de la publicació. Quan haja transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.

El procediment de tramitació serà telemàtic i les sol·licituds, escrits i comunicacions es presentaran davant el registre electrònic i hauran d’estar signats electrònicament.

També et pot interessar