El Consell aprova el mapa de serveis socials que estructura l'atenció per departaments semblants a les àrees de salut

La Comunitat Valenciana s’organitza en 21 departaments, 123 àrees i 218 zones bàsiques per a millorar l'atenció i les prestacions socials.

Atenció a una persona major, en una imatge d'arxiu
Atenció a una persona major, en una imatge d'arxiu / Europa Press

El ple del Consell ha aprovat el decret que regula l'elaboració del mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, que estableix la delimitació territorial precisa de les zones bàsiques, les àrees i departaments de serveis socials, com els que hi ha per a la prestació de l'atenció sanitària. El mapa, que és un desplegament de la Llei de serveis socials inclusius, configura la primera organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i l'organitza en 21 departaments, 123 àrees i 218 zones bàsiques. Cada departament de serveis socials disposarà d’una persona de referència amb funcions de supervisió.

El mapa es constitueix com una eina de planificació per a distribuir de manera equitativa els recursos i les prestacions per tot el territori. S’hi aplicaran els principis de d'igualtat, provisió i accés universal a les prestacions, amb especial atenció a les zones d'alta dispersió geogràfica, risc de despoblament i baixa densitat demogràfica.

L'estructura funcional del sistema estableix dos nivells d'atenció complementaris: primari i secundari. El nivell d'atenció primària en diferencia dos més: el de caràcter bàsic de competència local i amb més proximitat a la ciutadania –centres d'atenció primària–, i el de caràcter específic –en què s'inclouen els centres de dia– amb competències compartides entre l’administració local i l’autonòmica. Per la seua part, les competències de l'atenció secundària, les residències, seran només d’àmbit autonòmic.

Equiparació de tracte en els acolliments familiars

Entre les situacions que resol el nou decret, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacat la unificació del tractament de les prestacions per a l'acolliment familiar, que permetrà superar la discriminació entre les famílies educadores –sense vincle biològic– i les extenses –amb relació de consanguinitat– dels menors tutelats per la Generalitat. Segons ha detallat Oltra, s'equiparen les dues situacions i se supera la penalització de les famílies extenses, que rebien prestacions inferiors. S'assegura també el pagament, ja que se’ls atorga un estatus pressupostari similar al que reben les subvencions a la dependència o la renda valenciana d'inclusió. "El 2015, quan s'acabaven els diners, s'acabava la prestació", ha explicat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Criteris d'elaboració

Per a elaborar el mapa s'han tingut en compte criteris com l'actual organització administrativa dels municipis, l'organització supramunicipal a través de les mancomunitats com a prestadores de serveis socials en nuclis poblacionals més reduïts i les realitats històriques representatives de la capacitat d'autoorganització local. Així mateix, s'han considerat variables d'índole social i demogràfiques, com les xarxes de comunicació o les característiques territorials, i la convergència amb altres sistemes de benestar, com el de salut.

També et pot interessar

stats