La Comunitat Valenciana, entre les autonomies amb més delictes sexuals per habitant

El 2019 la taxa valenciana de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual va superar la mitjana estatal.

Taxa de delictes sexuals per cada 10.000 habitants en 2019
Taxa de delictes sexuals per cada 10.000 habitants en 2019

El 2019 a la Comunitat Valenciana es van registrar 1.749 delictes sexuals, bé per mitjà de denúncies interposades o bé per l'actuació policial motu propri. Aquesta xifra s'extrau de l’informe sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual que ha fet públic aquesta setmana el Ministeri de l'Interior. Aquest tipus de delictes atenten contra el dret de les persones a rebutjar de manera lliure i conscientment un acte sexual no desitjat, així com el dret de menors i persones amb diversitat funcional a no sofrir danys en l'àmbit sexual.

Al nostre territori la taxa de delictes sexuals per cada 10.000 habitants es va situar en el 3,5 en 2019, una xifra superior al 3,3 de la mitjana espanyola. Són les províncies d’Alacant i de València les més afectades, amb una taxa del 3,6 i el 3,5 respectivament. La província de Castelló, per contra, presenta una taxa inferior a la mitjana.

L’informe també revela que hi ha una estacionalitat en aquest tipus de delictes, que es produeixen en major volum durant els mesos de maig a octubre.

Per comunitats autònomes, són les illes les més afectades. Encapçala el rànquing les Illes Balears, amb una xifra que dobla la de la mitjana (6,5). Per darrere hi ha les Canàries (4,2), Catalunya (4) i Melilla (3,8). En l’altra banda de l’espectre, amb les taxes més baixes de tot Espanya, se situen Astúries i Cantàbria.

L’informe apunta a una clara tendència a l’alça d’aquest tipus de delictes en els últims sis anys. En termes absoluts, el 2019 s’han registrat en tot l’estat 15.319 casos de delictes sexuals, un 58% més que el 2013.

Els 78% dels delictes són agressions sexuals

El creixement de delictes sexuals en els últims anys té el seu màxim exponent en els abusos sexuals, que suposen un 45% del total. Per darrere, estan les agressions sexuals, que suposen un 13,4% i les agressions i els abusos sexuals amb penetració, que representen un 12 i un 8% respectivament. Els delictes d’abusos i agressions sexuals suposen el 78% del total.

L’informe tipifica els delictes segons l’actual codi penal, que distingeix entre agressió i abús sexual. Una distinció que desapareix en l’avantprojecte de Llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, en què s’elimina el concepte d’abús sexual i qualsevol acte sexual sense consentiment passa a considerar-se agressió sexual.

Actualment, es considera abús sexual l’accés al cos d’una persona sense el seu consentiment i sense violència física, mentre que l’agressió sexual implica l’ús de la violència física per aconseguir-ho, fet que acabava posant sobre les persones agredides la necessitat de demostrar la seua resistència a les agressions.

Una altra xifra preocupant és la dels delictes relatius al ciberassetjament sexual a menors de 16 anys, que han augmentat en quasi un 500% respecte a l’any 2013. En l’altre extrem se situen els delictes relatius a la prostitució, que han disminuït en un 45% respecte al mateix any.

El 97% dels investigats per delictes sexuals són homes

El perfil predominant del detingut o investigat en casos de delictes sexuals és masculí (97%) amb una edat d’entre 41 i 64 anys (33%). En els casos d’agressió sexual, el percentatge d’agressors que són homes arriba al 99%.

L'única excepció està present en els delictes relatius a la prostitució, que tenen lloc quan una persona, per mitjà de la violència, la intimidació o l’engany, obliga una altra a mantindre relacions sexuals a canvi de diners. Aquest delicte no fa referència a l'exercici de la prostitució, que no està penat en tot l'estat. En aquests casos les xifres estan més igualades i mostren que un 63% dels investigats o detinguts són homes, enfront del 37%, que són dones.

Cal destacar també que el 85% de les víctimes d'aquest tipus de delictes són dones i que la majoria de les víctimes són menors d'edat, el 46,2%. A aquestes les segueixen les que tenen entre 18 i 30 anys, que representen el 28,5% dels casos investigats.

Quant a la nacionalitat, el 77% de les víctimes són espanyoles i el 23% restant estrangeres. En el cas dels detinguts o investigats, el 65% són de nacionalitat espanyola i el 35% restant d'estrangera.

La majoria de delictes tenen lloc en un habitatge

Respecte al lloc on ocorren els fets, l’informe revela que el 42% dels delictes sexuals en 2019 es van produir en un habitatge. Amb una distància considerable li segueixen els espais oberts (24%) i les vies de comunicació (16%) i destaca el caràcter residual dels delictes que tenen lloc en mitjans de transport (1,7%).

També et pot interessar

stats