Les causes judicials vinculades a la crisi cauen als nivells del 2008

Desnonaments o execucions hipotecàries han reduït el volum entre un 22% i un 67% en els últims quatre anys.

Gràfic d'àrees apilades dels procediments relacionats amb la crisi econòmica que s'han tramitat als jutjats valencians entre 2007 i 2017
Gràfic d'àrees apilades dels procediments relacionats amb la crisi econòmica que s'han tramitat als jutjats valencians entre 2007 i 2017 / Manel Castañeda.

La conflictivitat judicial associada a la situació econòmica es relaxa de manera ininterrompuda des del 2012, quan va arribar al màxim des de l'inici de la crisi. 

Concursos, desnonaments, execucions hipotecàries, reclamacions de quantitat i demandes per acomiadament han alleugerit de manera notable la pressió sobre els jutjats mercantils, social i de primera instància i instrucció, que són els òrgans que tramiten els procediments més directament afectats pels daltabaixos econòmics. Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, la foto fixa dels jutjats valencians al final del 2017 era molt similar a la del 2008.

En l'orde mercantil s'han tramitat 798 expedients per concursos. En l'orde social, 11.963 demandes per acomiadament i 9.627 per reclamació de quantitat. I als jutjats de primera instància i instrucció s'han gestionat 4.558 execucions hipotecàries i 8.207 desnonaments. Aquests últims abasten distints tipus d'immobles, no només habitatges, i dins d'aquests, no només l'habitatge habitual.

Són dades que milloren les de l'any anterior en tots els casos, amb una única excepció: les demandes per acomiadament, que en 2017 han viscut un repunt. Als tribunals valencians, aquest tipus de procediments han crescut en un any prop del 14%, més del doble que al conjunt de l'Estat (6%).

Descens accelerat

Descens accelerat

Tret d'aquest cas, el descens de tots els litigis relacionats amb la crisi s'ha accelerat de manera evident en els últims quatre anys, coincidint amb la tornada del PIB a xifres de creixement positiu, és a dir, a l'inici de la recuperació econòmica.

Així, des del 2014 fins al 2017, en els jutjats valencians, els concursos han retrocedit un 29%, les reclamacions de quantitat un 33%, les execucions hipotecàries un 67,19%, els desnonaments un 22% i les demandes per acomiadament un 6,2%.

Aquesta caiguda dels procediments associats a la crisi econòmica és molt més intensa a la Comunitat Valenciana que al conjunt de l'Estat en tots els supòsits, tret de la mateixa excepció anterior: les demandes per acomiadament, que a tot Espanya es redueixen el doble que ací.

De fet, segons xifres del CGPJ mateix, la taxa valenciana de litigis és de 125,3 assumptes per cada 1.000 habitants, mentre que la de l'Estat és lleugerament superior: 126,1.

El balanç judicial d'aquesta dècada dóna una idea precisa de la intensitat de la crisi econòmica.

Des del seu inici, el 2008, tots els procediments experimenten un fort creixement fins al 2009, quan es produeix un primer pic. Tres anys després, el 2012, coincidint amb la reforma laboral que el govern de Mariano Rajoy va aprovar per decret llei, les xifres tornen a enfilar-se fins a un altre màxim.

Al final, les sumes de la dècada 2008-2017 deixen constància del fort impacte que aquesta crisi ha tingut sobre els òrgans judicials, en general, i els de la Comunitat Valenciana en particular.

Durant aquesta dècada, els jutjats valencians han tramitat 10.758 concursos (el 15% de tot l'Estat), 99.192 desnonaments (17%), 138.529 demandes per acomiadament (11,6%), 149.193 reclamacions de quantitat (10,3%) i 123.962 execucions hipotecàries (17%).

Si el pes de la Comunitat Valenciana en tots els paràmetres de l'Estat sol estar al voltant del 10%, la conflictivitat en els jutjats valencians derivada de la crisi econòmica ha trencat la tendència de manera generosa.

També et pot interessar