Beques de 500 euros al mes per a joves que es preparen una oposició al cos A-1 de l’administració

Només podran sol·licitar l’ajuda els menors de 30 anys en possessió d’una titulació universitària 

Imatge d'arxiu d'una jove fent un examen
Imatge d'arxiu d'una jove que fa un examen / Shutterstock

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha publicat en el Diari Oficial les bases que regulen els requisits per a poder ser beneficiari de les ajudes per a preparar oposicions per tal d'ingressar en els cossos i escales del grup A de l'administració.

Es concediran 100 ajudes per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives, inclosos en les ofertes d'ocupació pública de 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, per a personal de l'administració de la Generalitat. La quantia de les beques és de 500 euros al mes durant un any. 

Les ajudes ja es poden sol·licitar en la seu electrònica de la Generalitat fins al 3 d’agost. 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques fins als 30 anys que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria, com no estar gaudint de beques o subvencions per al mateix objecte d'altres ens públics ni privats, ni haver-ho fet durant un màxim de tres anys. A més, caldrà tindre la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.

També et pot interessar

stats