Les adopcions internacionals podran sol·licitar-se des de qualsevol punt d'Espanya

Entra en vigor el nou reglament d'adopcions internacionals que busca unificar i agilitar els procediments.

Les adopcions internacionals podran sol·licitar-se des de qualsevol punt d\'Espanya
Les adopcions internacionals podran sol·licitar-se des de qualsevol punt d'Espanya

Fins ara, les persones que volien sol·licitar una adopció internacional havien de fer-ho a la seua comunitat autònoma. A partir d'ara, podran fer-ho a tot Espanya. El canvi es produeix arran de l'entrada en vigor, aquest divendres, del nou reglament d'adopcions internacionals que unifica els criteris d'aquests processos i pretén agilitar-los i aportar més seguretat jurídica tant a les famílies com als menors. 

El reglament, publicat en el BOE l’abril passat, regula el procediment d'adopció dels menors procedents d'altres països així com els organismes acreditats per a la intermediació entre les famílies adoptants i els països d'origen. 

Amb la nova norma, les entitats col·laboradores d'adopció internacional seran acreditades pel Ministeri de Sanitat i podran actuar a tot Espanya, per la qual cosa les famílies podran triar lliurement l'organisme amb què realitzar el procés d'adopció. Les entitats comptaran prèviament amb un informe de les comunitats autònomes i, una vegada acreditades, hauran de remetre periòdicament informació sobre les seues activitats. 

El control d'aquests organismes serà compartit per les comunitats autònomes i l'administració general de l'Estat. Les primeres controlaran l'activitat al seu territori i l'Estat ho farà a l'estranger. A més, una comissió tècnica de seguiment i control implantarà sistemes de qualitat i auditories de funcionament. Pel que fa al model de contracte serà únic així com el cost dels tràmits. 

La direcció general de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat serà l'encarregada d'iniciar, suspendre o paralitzar la tramitació de les adopcions amb cada país d'origen dels menors. 

Prèvia consulta a les comunitats autònomes a través de la comissió delegada, s'establirà el nombre d'expedients nous que podran tramitar-se amb cada país. L'objectiu és "racionalitzar el sistema, evitant l'acumulació d'expedients als països d'origen i adequant els oferiments de les persones que volen adoptar a les necessitats reals dels menors". Segons el ministeri, amb aquesta adequació es generarà una disminució en el temps de tramitació. 

També es posarà en marxa el registre nacional d'organismes acreditats d'adopció internacional i de reclamacions i incidències.

 

També et pot interessar