El 60% de la marihuana que consumeixen els joves valencians conté substàncies tòxiques i infeccioses

Un estudi realitzat per l'ONG Controla Club, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal, confirma que el cànnabis pot arribar a generar greus problemes per a la salut

Una xica fuma un cigarret de marihuana
Una xica fuma un cigarret de marihuana

La marihuana que consumeix la població juvenil de la Comunitat Valenciana conté un elevat percentatge de substàncies infeccioses que, sumades a la pròpia toxicitat del cànnabis, poden arribar a generar greus problemes per a la salut. El problema es veu agreujat per la baixa percepció que hi ha sobre aquests perills entre la població de risc.

Així es desprén de les conclusions de l'estudi realitzat per l'ONG valenciana Controla Club, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el marc de les diferents accions de caràcter pilot d'informació i conscienciació sobre el consum de cànnabis dirigides a joves potencialment consumidors, entre 13 i 25 anys.

Durant aquestes intervencions, desenvolupades pels mediadors i mediadores de l'ONG en les tres capitals de província, s'ha descobert la presència de substàncies potencialment nocives. Al voltant d'un 60% de la marihuana analitzada contenia fongs (Botryitis).

Part del treball de les mediadores i els mediadors de l'ONG ha sigut informar els possibles consumidors sobre els riscos afegits relacionats amb les substàncies adulterants i/o contaminants que es poden trobar amb freqüència en l'haixix, com el cautxú, el plàstic, la goma, la parafina i, fins i tot, restes fecals.

Dades sobre consum de cànnabis

L'estudi (amb una mostra de 500 potencials consumidors valencians de 13 a 25 anys) posa de manifest la incidència que té, en aquests moments, el consum del cànnabis entre la població més jove.

Un de cada cinc joves consumidors de cànnabis enquestats reconeix haver patit lipotímies i baixades de tensió, seguit de crisi d'ansietat, arrítmies, taquicàrdies i trastorns del son.

El 63,42% de la població de risc juvenil enquestada afirma que ha consumit en algun moment de la seua vida cànnabis; un alt impacte si es compara amb les dades de prevalença sobre consum del Pla Nacional sobre Drogues que indica que el 37,5% del total de la població espanyola de 15 a 64 anys n'ha consumit en algun moment.

Respecte a la freqüència del consum, l'estudi revela que el 34,93% dels joves que han participat en la mostra ha consumit haixix durant els últims 30 dies, que l'edat mitjana d'inici del consum se situa en els 14,85 anys i que el 6,8% fuma diàriament entre un i tres porros de mitjana.

Sobre la normalització dels consums, de les respostes obtingudes en les enquestes realitzades s'extrau que aquesta es relaciona directament amb la baixa percepció dels perills i riscos associats al consum del cànnabis, que en una escala d'1 a 10, on 1 és gens perillós i 10 és molt perillós, rep una puntuació de 6,29. Una dada que el situa en l'últim lloc de les 10 drogues que s'han avaluat en aquest estudi, fins i tot per darrere del consum del tabac i de l'alcohol.

Respecte al pressupost destinat a la compra d'haixix i marihuana, el 53,6% de les persones enquestades assenyala que es gasten fins a 10 euros setmanals i un 33% entre 15 i 25 euros a la setmana.

Dades per capitals de província

Sobre el consum de cànnabis analitzat en les tres capitals de província, l'estudi conclou que València se situa al capdavant, ja que un 72,19% dels joves potencialment consumidors que han sigut enquestats assegura que l'ha provat alguna vegada i un 47,34% assenyala que n'ha consumit en els últims 30 dies.

Per darrere està Castelló, on un 66,67% indica que n'ha provat

alguna vegada i un 31,74% reconeix que ha fumat algun o diversos porros en els últims 30 dies.

Finalment, el 49,23% dels joves alacantins preguntats ha respost que l'ha provat alguna vegada i el 17,69% que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies.

Sobre la despesa mitjana destinada a la compra d'haixix i marihuana, els joves castellonencs són els que més pressupost destinen amb una mitjana de 13 euros setmanals, els segueixen els valencians amb una despesa de 10,9 euros i els alacantins amb una mitjana de 7,5 euros.

També et pot interessar

stats