6.000 persones deixen de treballar el 2018 a la Comunitat Valenciana per a cuidar dependents

En total hi ha 15.700 persones inactives que no busquen ocupació per aquest motiu, el 94% de les quals són dones.

6.000 persones deixen de treballar el 2018 a la Comunitat Valenciana per a cuidar dependents
6.000 persones deixen de treballar el 2018 a la Comunitat Valenciana per a cuidar dependents

Cada vegada hi ha més gent que deixa de treballar per a cuidar familiars dependents o amb diversitat funcional. De fet, a la Comunitat Valenciana aquest grup de persones va créixer el 2018 un 64% fins a assolir la xifra de 15.700. Aquest col·lectiu està format majoritàriament per dones (94%) i majors de 45 anys (40%).

L'augment de l'esperança de vida, que el 2018 es va situar en 83,4 anys davant dels 80 anys de fa una dècada, ha contribuït que cada vegada hi haja més persones dependents o amb diversitat funcional.

L'últim any 6.100 persones s'han retirat del mercat laboral valencià per a ocupar-se directament d'un familiar dependent o amb discapacitat. Més de la meitat ho van fer "per motius econòmics", ja que el seu sou no cobria els serveis professionals adequats per a la cura dels familiars.

Les persones que opten per aquesta via tenen la possibilitat d'acollir-se a la prestació com a cuidador no professional en l'entorn familiar introduïda per la llei de la dependència. Aquesta legislació introdueix la figura del cuidador familiar no professional de manera que, si s'acrediten els requisits necessaris, un membre de la família pot fer-se càrrec de la persona dependent i rebre amb això una prestació.

El mes de març del 2019 a la Comunitat Valenciana 76.898 persones van rebre 79.782 prestacions per a persones dependents establides per la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

També et pot interessar