20 de maig, un dia per a reconéixer la importància de les abelles en la biodiversitat

La Unió de Llauradors calcula que el valor de la pol·linització apícola en l'agricultura a la Comunitat Valenciana supera els 400 milions d'euros anuals.

20 de maig, un dia per a reconéixer la importància de les abelles en la biodiversitat

L'Assemblea General de les Nacions Unides ha marcat en el calendari el 20 de maig perquè tot el planeta pare atenció a la important tasca que tenen les abelles per als ecosistemes naturals. I també al perill que suposaria que desaparegueren: les sequeres, l'ús de plaguicides i el conreu de monocultius estan eliminant, no sols les abelles, sinó molts altres pol·linitzadors.

La Unió de Llauradors calcula que el valor que aporta la pol·linització apícola a la Comunitat Valenciana supera la quantitat de 400 milions d'euros anuals. Les abelles ajuden a la pol·linització del 75% de les hortalisses i fruites, augmenten la biodiversitat i la producció d'aliments, segons l'entitat.

També et pot interessar