La renda familiar, ser exalumne i sol·licitar l'escola com a primera opció, entre els criteris per a rebre el punt del centre

Les famílies podran obtindre un punt extraordinari en el procés d'admissió segons quatre criteris diferents entre els 22 disponibles

El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, i la consellera d'Hisenda i portaveu, Ruth Merino, en la roda de premsa posterior al ple del Consell este dimarts
El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, i la consellera d'Hisenda i portaveu, Ruth Merino, en la roda de premsa posterior al ple del Consell (arxiu) / À Punt NTC

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha comunicat este dilluns la instrucció per a supervisar el procés d'admissió per al curs 2024-2025. El document s'ha adreçat als centres docents públics i als privats concertats que imparteixen ensenyament d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, així com els centres d'educació especial a la Comunitat Valenciana.

Les famílies podran obtindre un punt extraordinari en el procés d'admissió, que inclou tant situacions coincidents amb el Decret 48/2024, aprovat recentment pel ple del Consell, com unes altres que no hi coincideixen. D'entre els 22 criteris disponibles, els centres podran triar-ne per a la valoració un total de quatre pels quals podran assignar a l'alumnat un punt, sempre que complisca, almenys, un d'estos criteris.

Entre els criteris coincidents figuren l'existència de germans o germanes o altres xiquets o adolescents integrants de la família d'acollida o amb finalitats d'adopció que ja estiguen matriculats en el centre; la proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o la distància al lloc de treball d'algun dels pares, mares o tutors legals; la renda per càpita de la unitat familiar; la condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió; el fet que els pares o tutors legals siguen treballadors del centre docent, o el fet que un membre de la família tinga cert grau de discapacitat.

A més, es recullen també els supòsits de condició legal de família nombrosa, l'alumnat nascut de part múltiple o l'acreditació de família monoparental, el fet de sol·licitar plaça per primera vegada a la Comunitat Valenciana i també haver de canviar de localitat de residència.

Així mateix, podrà valorar-se per a este punt específic la simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa, la condició d'esportista d'elit —d'alt nivell o d'alt rendiment— així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. També comptarà en este apartat l'expedient acadèmic per a l'admissió al batxillerat.

Circumstàncies no coincidents

Entre els criteris també es descriuen aspectes com la condició d'antic alumne del centre per al qual demana plaça, ja siga l'interessat, els seus progenitors o bé algun dels germans, xiquets o adolescents integrants de la família d'acollida o amb finalitats d'adopció.

Així mateix, es podrà valorar estar matriculat en el primer cicle d'educació infantil en un centre autoritzat per a impartir estos ensenyaments, inclús si el centre és de la mateixa titularitat, fundació, associació o cooperativa. A més, puntua que els pares o tutors de l'alumne realitzen una activitat laboral o professional remunerada.

En este apartat també es recull que els pares o tutors legals es troben en situació de desocupació. També compta que l'alumne pertanga a una família no nombrosa ni monoparental, però que tinga un únic germà o germana que haja sol·licitat el centre com a primera opció o que s'haja fet la sol·licitud d'admissió, conjunta i simultània de germans en el mateix centre.

Finalment, es podrà puntuar una altra circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. En este, cas els centres només podran plantejar dos opcions.

Documentació acreditativa

Des de la Direcció General de Centres Docents s'ha elaborat un qüestionari perquè els centres comuniquen la data d'aprovació i la publicació de les circumstàncies específiques per les quals podrà assignar-se un punt a l'alumnat i, si és el cas, la documentació necessària per a acreditar-les.

Totes les circumstàncies assenyalades hauran de ser convenientment acreditades durant el procés d'admissió, com el llibre de família, certificats d'empadronament, contractes de treball o diferents tipus de certificats. La Inspecció Educativa serà la responsable de la supervisió d'ofici a tots els centres.

També et pot interessar

stats