El Palau de la Música va pagar el 2022 despeses per 57.600 euros sense contracte, segons Antifrau

Els fets investigats no serien constitutius de frau o corrupció

Palau de la Música de València
Palau de la Música de València / Turisme Comunitat Valenciana

El consell d'administració del Palau de la Música de València va aprovar el juliol del 2022 el reconeixement extrajudicial de crèdit per a 23 obligacions que sumen un total de 57.668 euros, referits a diverses despeses d'exercicis tancats contrets sense contracte en vigor.

Així consta en la conclusió de l'expedient d'investigació obert per l'Agència Valenciana Antifrau arran d'una denúncia rebuda sobre el presumpte pagament pel Palau de la Música de València de diverses factures sense autorització de la despesa i amb observacions de secretaria i intervenció.

Segons Antifrau, aquestes obligacions es van contraure "prescindint total i absolutament del procediment legalment establit", i s'han localitzat en l'expedient memòries justificatives sobre despeses de cafeteria únicament, no sobre la resta d'obligacions. Tot i això, es va donar la conformitat a les prestacions facturades.

Durant el tràmit d'audiència es va al·legar que la no aportació de memòria justificativa de la resta es va deure a error en l'aportació de documentació, esmenant-se en aquesta fase d'al·legacions. Antifrau, però, indica que les despeses degueren ser planificades i adjudicades conforme a la legislació de contractes i prèviament autoritzades conforme a la legislació pressupostària.

Antifrau no considera que els fets denunciats siguen susceptibles de ser constitutius de frau o corrupció, però creu que s'han produït "dèficits en l'adequat compliment" de l'ordenament jurídic administratiu i els seus principis generals reguladors de l'actuació administrativa pública en matèria de contractació pública.

Vistes les "conductes irregulars" detectades en contractació pública, l'Agència Antifrau ha formulat una sèrie de recomanacions per a evitar "les disfuncions o pràctiques administratives no ajustades a dret", com que s'apliquen les instruccions internes dictades per l'Ajuntament de València.

També et pot interessar

stats