Les mascaretes continuaran sent obligatòries durant la 'nova normalitat'

El govern espanyol podrà prendre mesures extraordinàries davant una nova emergència sanitària.

Dues dones passegen amb mascareta pel passeig de la platja de la Malva-rosa, a València
Dues dones passegen amb mascareta pel passeig de la platja de la Malva-rosa, a València / À Punt NTC.

L'esborrany del decret llei de la 'nova normalitat', que l'executiu espanyol ha plantejat amb les comunitats autònomes i té previst aprovar dimarts el Consell de Ministres, estableix l'ús obligatori de les mascaretes més enllà de la finalització de l'estat d'alarma, allí on no es puga mantindre la distància de seguretat, tant a l'aire lliure com en espais tancats d'ús públic.

A més, s'estableix que qui no en porte cometrà una infracció lleu amb sancions que poden arribar a 100 euros. Com ara, es mantenen les excepcions per a les persones amb dificultats respiratòries, discapacitats o dependents, persones que patisquen alteracions de conducta, menors de sis anys o per causes de força major o activitats en què resulte incompatible l'ús de la mascareta, com a l'hora de fer esport.

El text recull la competència exclusiva de les autonomies per a "l'adopció, supressió, modulació i execució" de mesures corresponents a la fase 3 "excepte per a les mesures vinculades a la lliure circulació que excedisquen l'àmbit de la unitat territorial determinada" per a cadascuna d'elles.

L'esborrany de la norma també fixa l'obligatorietat de les comunitats autònomes de continuar facilitant al Ministeri de Sanitat totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la pandèmia. A més, el govern espanyol es reserva el dret de prendre mesures extraordinàries davant una nova situació d'emergència sanitària.

També estableix que, als centres de treball, la direcció de l'empresa haurà d'adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades, posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics, i adaptar l'ordenació dels llocs de treball, l'organització dels torns i les condicions de treball de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'entre 1,5 i 2 metres. En cas que això no siga possible, haurà de proporcionar als treballadors d'equips de protecció adequats al nivell de risc.

També et pot interessar

stats