El govern elimina les inspeccions ginecològiques i els nus integrals per a determinar la minoria d'edat de les persones migrants

En cas de dubte, l'autoritat judicial determinarà l'edat en un termini màxim de 25 dies, després d'escoltar la persona

La ministra de Justícia, Pilar Llop, anuncia el canvi legal al Consell de Ministres
La ministra de Justícia, Pilar Llop, anuncia el canvi legal al Consell de Ministres / Kike Huesca (Efe)

El govern espanyol suprimirà les inspeccions ginecològiques i els nus integrals per a determinar la majoria o la minoria d'edat de les persones sense documentació. Segons el nou procediment aprovat pel Consell de Ministres, en cas de dubte serà una autoritat judicial qui determine l'edat en un termini màxim de 25 dies, sense necessitat d'aquestes proves, i escoltant la persona. La decisió s'emetrà en sentència judicial, susceptible de recurs d'apel·lació. Quan es confirme la minoria d'edat, el Registre Civil fixarà la data en què la persona complirà els 18 anys i, per tant, es considerarà adulta, complits amb plens efectes en l'àmbit públic i privat.

"Fem un gran salt cap avant per a garantir els drets i la dignitat de qualsevol jove que arribe al nostre país amb documentació o sense, perquè amb aquesta llei s'acabaran totes les proves invasives per a determinar l'edat, amb un procediment més àgil, més garantista i que escolta sempre els menors", ha destacat en roda de premsa la ministra de Justícia, Pilar Llop.

Només en 2020 es van incoar vora 5.000 diligències preprocessals per a determinar l'edat, un procediment de caràcter administratiu que du a terme la Fiscalia i que es tanca amb un decret.

La norma, ha recordat Llop, compleix amb les recomanacions que des de fa anys feien diverses ONG i organismes de tota mena, el Comité de Drets del Xiquet de Nacions Unides, el Defensor del Poble, el Tribunal Suprem, la Fiscalia General de l'Estat o el Comité Econòmic i Social Europeu (EESC). També ho fa amb el mandat de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, que va donar dotze mesos al govern espanyol per a dissenyar aquest procés.

Aquella llei, aprovada en 2021, ja va deixar clar que les proves mèdiques per a determinar l'edat dels menors han de fer-se amb celeritat, amb consentiment informat de l'afectat i respecte per la seua dignitat, per la qual cosa van quedar prohibits els nus integrals, les exploracions genitals i altres exàmens especialment invasius.

Presumpció de minoria d'edat

L'avantprojecte dissenyat ara per Justícia torna a posar en primer lloc l'interés superior del menor, la presumpció de minoria d'edat i el caràcter urgent del procediment. Es recull també el dret de la persona afectada a ser escoltada i informada i, en cas de necessitat, assistida per un intèrpret; i el seu dret a l'assistència jurídica gratuïta sense necessitat d'acreditar que no té recursos.

Segons l'avantprojecte, els òrgans que tenen competències per a sol·licitar aquesta avaluació són el Ministeri Fiscal, les entitats públiques de protecció a la infància i a l'adolescència i el mateix interessat, assistit del seu representant legal o defensor judicial si existira conflicte d'interessos amb la seua defensa jurídica.

La norma obliga a reformar fins a cinc lleis: la d'assistència jurídica gratuïta, enjudiciament criminal, la llei del Registre Civil, la llei orgànica de protecció jurídica del menor i la d'estrangeria.

També et pot interessar

stats