El govern i les autonomies tracten les normes de la Conferència de Presidents

En la reunió s'aborda el reglament d'aquest òrgan de coordinació que l'executiu vol convertir en la "clau de volta" del sistema de cogovernança

Imatge d'arxiu de la Conferència de Presidents celebrada a San Millán de la Cogolla
Imatge d'arxiu de la Conferència de Presidents celebrada a San Millán de la Cogolla, Salamanca / Efe

El govern central i les comunitats autònomes es reuneixen aquest divendres per a abordar assumptes relatius a la pròxima Conferència de Presidents, entre ells el reglament d'aquest òrgan de coordinació que l'executiu vol convertir en la "clau de volta" del sistema de cogovernança.

La ministra de Política Territorial i portaveu, Isabel Rodríguez, va enviar el dimecres a les comunitats l'esborrany de reglament elaborat per l'executiu. Entre altres novetats, estableix reunions del plenari almenys dues vegades a l'any i del comité preparatori cada tres mesos.

La Conferència de Presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes. L'organisme, creat el 2004, havia de reunir-se una vegada a l'any, però fins a l'arribada de la pandèmia, només ho havia fet en sis ocasions.

Esborrany del reglament

Sobre aquest document començarà a treballar a les 11:00 hores el comité preparatori d'impuls i seguiment a la Conferència de Presidents, al qual han confirmat la seua assistència totes les comunitats, que estaran representades pels seus vicepresidents o consellers de Presidència.

Respecte al reglament, l'objectiu del govern és començar a acordar amb les comunitats un text que es portarà posteriorment a la Conferència de Presidents que se celebrarà a La Palma el mes de gener.

Entre les principals novetats de l'esborrany de reglament figura la formalització de l'assistència a les conferències de presidents, amb veu però sense vot, del president de l'associació més representativa de les entitats locals, en aquest cas la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

S'estableix també que l'orde del dia de les conferències es fixarà en el comité preparatori i podran sol·licitar la inclusió d'assumptes el president del govern, una majoria de comunitats, el Senat o les conferències sectorials per unanimitat dels seus membres.

Nova oficina

Per a dotar de major continuïtat la Conferència, es crea una oficina que donarà suport tècnic i administratiu a la seua acció, al comité preparatori i a les comissions i grups de treball que es constituïsquen. Exercirà les labors de secretaria administrativa i altres que se li encomanen per acord de la mateixa reunió de presidents i els seus òrgans.

També et pot interessar