La Generalitat troba irregularitats en retribucions, contractes i subvencions de 2022

El ple del Consell ha aprovat aquest dimecres els mecanismes de control del sector públic de 2023

La portaveu i consellera d'Hisenda, Ruth Merino, aquest dimarts
La portaveu i consellera d'Hisenda, Ruth Merino, en la roda de premsa posterior al ple del Consell / À Punt NTC

El ple del Consell ha rebut aquest dimecres de l'informe elevat per la Intervenció General de la Generalitat corresponent a l'execució del Pla Anual d'Auditories del Sector Públic 2023 referit a l'exercici de 2022, que ha detectat incompliments de la normativa en retribucions de personal, contractacions, control de subvencions i l’àrea de tresoreria.

Pel que fa a l'àrea de personal, l'informe incideix en la necessitat de millora en els instruments de regulació de les condicions retributives de les plantilles del sector públic instrumental. Se subratlla que, en gran part de les entitats auditades, l'estat de tramitació d'aquests instruments "ha impedit aplicar íntegrament els procediments i les proves d'auditoria planificades per al control de l'adequació a la legalitat de les retribucions". Es conclou així que de 42 entitats subjectes a l'obligació d'obtindre massa salarial, únicament 17 disposen de massa salarial autoritzada per la Direcció General de Pressupostos. Això comporta, segons la Generalitat, que al voltant del 84% dels imports satisfets com a retribucions no hi haja massa salarial autoritzada.

Respecte a les autoritzacions per a la contractació de personal laboral temporal, s'ha constatat que durant l'exercici de 2022 les entitats del sector públic instrumental han donat 8.092 altes de personal laboral temporal, mentre que les autoritzacions fetes per la Direcció General de Pressupostos han sigut 3.046. Existeixen, per tant, més de 5.000 contractacions de personal laboral temporal que no han comptat amb la preceptiva autorització, tal com han remarcat des de l'actual Consell.

Quant a contractació, han auditat 53 entitats. D'elles, cinc han rebut una valoració positiva, quaranta han tingut una qualificació de favorable amb excepcions o observacions, huit van ser desfavorables i una entitat ha rebut una valoració denegada. Sobre les incidències més significatives en aquest àmbit, s'ha detectat la recepció de béns i serveis sense l'oportú expedient de contractació per import de 117,2 milions d'euros.

El ple aprova els mecanismes de control del sector públic

En aquest sentit, el ple del Consell ha aprovat la programació dels controls financers específics que es faran al llarg d’enguany respecte a l'exercici de 2023, entre els quals figura la realització d'una auditoria forense del sector públic de la Generalitat. Segons ha explicat en la roda la consellera d'Hisenda i portaveu del govern valencià, Ruth Merino, la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions estableix que, per acord del Consell, podran disposar-se controls específics de caràcter financer sobre àrees concretes de les activitats dels òrgans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

El treball consistirà en revisions forenses i investigacions de frau, proves pericials, arbitratges i mediacions, elaboració d'informes pericials, així com altres informes complementaris, ampliatius i/o aclaridors dels anteriors; i les seues presentacions, si és el cas, davant la Intervenció General, o ratificacions en seu judicial i/o tribunals d'arbitratge. Es pretén amb això dotar-se de les mesures adequades per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interés; que permeten exercitar les accions legals procedents per a recuperar els fons que hagen pogut ser objecte d'apropiació indeguda, si és el cas.

La programació de controls financers específics aprovada pel Consell inclou també la realització d'una auditoria operativa en les modalitats d'auditoria de sistemes i procediment i d'auditoria d'eficàcia, eficiència i economia del sector públic instrumental de 2023. Aquesta actuació, segons el Consell, "tindrà caràcter complementari al control que es fa sobre l'activitat econòmica i financera del sector públic de la Generalitat".

També et pot interessar

stats