Educació proposa plans específics de reforç per a les persones que hagen de repetir curs

Estudien també acurtar el batxillerat als estudiants amb altes capacitats per a presentar-se abans a les proves d’accés a la universitat.

Educació proposa plans específics de reforç per a les persones que hagen de repetir curs
Educació proposa plans específics de reforç per a les persones que hagen de repetir curs

La Conselleria d'Educació proposa, en el projecte de l'orde d'educació inclusiva, mesures com l'elaboració de plans de reforç personalitzats per a alumnes que hagen de repetir algun curs. A més, també estudien acurtar el Batxillerat a aquells estudiants amb altes capacitats, de manera que puguen presentar-se un any abans a les proves d'accés a la universitat.

L’orde d'educació inclusiva regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat als centres docents ordinaris finançats amb fons públics i que l'administració educativa portarà a la mesa sectorial d'educació del pròxim 31 de gener.

El text, avançat pel Levante-EMV, defensa l'educació inclusiva com "un dret" i, per tant, assevera que "les administracions educatives i els centres docents han de desenvolupar totes les actuacions necessàries per a garantir la no discriminació, la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal".

"En aquest sentit, s'han de mantindre unes expectatives altes per a tot l'alumnat i no posar el focus únicament en aquest, sinó també i especialment, en el seu context de desenvolupament i aprenentatge i en les barreres que dificulten la inclusió", diu el text.

Sota aquesta premissa, la nova orde aposta per una atenció més individualitzada i per impulsar el reforç pedagògic.

Estudiants amb altes capacitats

El projecte de l'orde es refereix també als estudiants amb altes capacitats. Es preveu la possibilitat que, en el cas dels estudiants que en acabar el primer curs de Batxillerat es considere que ha aconseguit les competències de l'etapa per a l'obtenció del títol, se li expedisca aquest certificat i puguen realitzar la prova d'accés a la universitat.

També et pot interessar