Com es pot demanar el vot per correu per a les eleccions municipals i europees?

Ja es pot sol·licitar el vot per correu i la data límit és el 16 de maig.

Com es pot demanar el vot per correu per a les eleccions municipals i europees?
Com es pot demanar el vot per correu per a les eleccions municipals i europees?

Pocs dies després de les eleccions generals i autonòmiques, comença la campanya per a les municipals i europees, que seran el 26 de maig. Un dels trets més destacats de la darrera cita electoral ha sigut l’augment significatiu del vot per correu, ja que les oficines de Correus van rebre més d'1,2 milions de vots, la segona xifra més alta de la història de la democràcia espanyola.

Per als pròxims comicis ja es pot sol·licitar el vot per correu a l'oficina de Correus, i la data límit és el 16 de maig. Una vegada demanat, l’Oficina del Cens Electoral enviarà per correu certificat a l’elector la documentació necessària per a poder votar. En cas de no estar a la vivenda en el moment del lliurament, el sol·licitant haurà d’anar a la sucursal indicada per a arreplegar-lo. Finalment, l’elector podrà entregar les paperetes en qualsevol oficina de Correus, fins al 24 de maig.

En aquestes eleccions, les paperetes municipals seran de color blanc, mentre que les de les europees seran de color blau.

Si alguna cosa canvia, puc votar presencialment?

No. És important saber que, una vegada s’ha sol·licitat el vot per correu, no és possible votar personalment en la mesa electoral.

En cas de malaltia o incapacitat

En cas de malaltia o incapacitat que impedisca a l’elector o electora personar-se en l’oficina de Correus, una altra persona autoritzada pot actuar en nom seu. Aquesta circumstància ha d’acreditar-se amb una certificació mèdica, a més d’un document notarial o consular pel qual s’autoritza la petició. D’altra banda, únicament es pot representar una persona.

I si estic fora d’Espanya?

En el cas dels residents a l’estranger o dels electors temporalment fora d’Espanya, el termini per sol·licitar el vot per correu va acabar el 27 d’abril. Quant al termini per a votar, en el cas d’estar temporalment fora de l’estat, hauran d’enviar el vot també abans del 24 de maig, mentre que les persones residents a l’estranger només podran votar per a les eleccions europees i disposen d’un dia menys (fins al 21 de maig).

No tinc nacionalitat espanyola. Puc votar?

En les eleccions al Parlament Europeu tenen dret de sufragi actiu totes les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, siguen ciutadans de la Unió Europea, que gaudisquen del dret de sufragi actiu en l’estat membre d’origen, que reunisquen els requisits per a ser elector exigits per als espanyols i que hagen manifestat la voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a Espanya.

En les eleccions municipals gaudeixen del dret de sufragi actiu aquelles persones residents a Espanya procedents dels països inclosos en tractats de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú, i Trinitat i Tobago. També aquelles que tinguen la condició de ciutadans de la Unió Europea, que reunisquen els requisits per a ser elector exigits per als espanyols i que hagen manifestat la voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a Espanya.

I si tinc més dubtes?

És possible formular consultes a la Junta Electoral de Zona que corresponga al lloc de residència.

També et pot interessar