Les Corts reben la memòria del 2018 del Consell Jurídic Consultiu

L'òrgan va emetre durant l'any passat 846 dictàmens sobre lleis i normes de les Corts i la Generalitat.

Les Corts reben la memòria del 2018 del Consell Jurídic Consultiu
Les Corts reben la memòria del 2018 del Consell Jurídic Consultiu

Les Corts també han rebut hui la memòria del 2018 del Consell Jurídic Consultiu, que va emetre durant l'any passat 846 dictàmens sobre lleis i normes de les Corts i la Generalitat, i també sobre contractes o consultes jurídiques que afecten particulars.

La presidenta de l'òrgan, Margarita Soler, ha reconegut que li agradaria que aquest organisme fora més reconegut en la societat per la seua activitat que no pels problemes judicials d'alguns dels seus membres. L'al·lusió és per a l'expresident, Francisco Camps, afectat per diverses causes penals, que hui no ha acudit a aquest acte a les Corts.

Quant als assumptes dictaminats, 15 van correspondre a avantprojectes de llei, 158 projectes de reglaments o disposicions de caràcter general, 55 assumptes en matèria de contractació pública, 72 revisions d'ofici, 28 sobre consultes facultatives i 434 en matèria de responsabilitat patrimonial.

L'autoritat consultant per a la qual s'han aprovat més dictàmens és la Conselleria de Sanitat (209), fonamentalment pels assumptes relatius a reclamacions de responsabilitat patrimonial a l'administració pública.

La presidenta del Consell, Margarita Soler, ha reconegut que li agradaria que l'organisme fora més reconegut en la societat per la seua activitat que no pels problemes judicials d'alguns dels seus membres. Una al·lusió a l'expresident Francisco Camps, afectat per diverses causes penals, que no ha acudit a aquest acte a les Corts.

També et pot interessar