El Congrés estudiarà la regulació del cànnabis medicinal

La proposta, que defén la diputada Josune Gorospe, pretén analitzar les experiències que promouen diferents governs europeus que tenen en marxa programes d'ús mèdic de cànnabis

Cannabis medicinal
Cànnabis medicinal / Shutterstock

La comissió de sanitat i consum del Congrés ha secundat, a instàncies del PNB, la creació d'una subcomissió per a estudiar la regulació del cànnabis medicinal. La proposta, defensada per la diputada Josune Gorospe, pretén, segons recull en l'exposició de motius, analitzar les experiències promogudes per diferents governs europeus que tenen en marxa programes d'ús mèdic de cànnabis.

A tal fi, planteja que en la subcomissió puguen comparéixer autoritats competents dels països que tenen aquest programa en vigor (França, Portugal, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia i Suïssa, entre altres) "i tots els agents i persones expertes que es consideren oportuns".

La subcomissió haurà de realitzar un informe i presentar les seues conclusions en el termini màxim de sis mesos. Una vegada l'aprove la comissió de sanitat, i si així ho acorda la mesa, l'informe es remetrà al ple de la cambra per a debatre'l i aprovar-lo.

Es tracta, segons la diputada Gorospe, de "donar veu i posar oïdes a experiències ja existents i a tot allò que puga enriquir la reflexió: bases jurídiques, evidencia científica i dificultats tècniques per a la seua implementació".

I és que, tal com ha assenyalat la pròpia diputada, són molts els països del nostre entorn que estan avançant en la regulació del cànnabis medicinal. La diputada del PNB ha recordat que també el Parlament Europeu ha instat els estats a avançar en els programes d'investigació i d'accés d'aquesta substància psicoactiva per a ús mèdic.

També et pot interessar