El Congrés aprova que orfes de violència masclista cobren pensió després de ser adoptats o encara que el pare no siga l'assassí

La comissió d'igualtat del Congrés ha aprovat aquest dimarts la mesura amb l'únic vot en contra de Vox

L'últim assassinat masclista demostra que la violència de gènere no entén de classes socials ni nacionalitats, entre altres
La comissió d'igualtat del Congrés ha aprovat aquest dimarts la mesura per garantir les pensions dels orfes en la violència de gènere

La comissió d'igualtat del Congrés ha aprovat aquest dimarts, amb l'únic vot en contra de Vox, l'informe de la ponència de la llei que millora les condicions dels orfes de la violència de gènere i que els permetrà cobrar la pensió encara que siguen adoptats per familiars o fins i tot si el seu pare no és l'assassí.

Aquesta iniciativa, impulsada pel PSOE, va nàixer de les denúncies de Fundació Dones, que treballa amb els orfes d'aquesta xacra i que ha denunciat algunes dificultats que els xiquets i xiquetes tenen per a accedir a herències o indemnitzacions, entre altres qüestions.

Tal com ha explicat la defensora de la iniciativa, la portaveu socialista en aquesta matèria, Lidia Guinart, amb aquest text es garanteix l'accés a aquesta prestació a un major nombre de persones, especialment, les que estan en situació de més "pobresa i vulnerabilitat".

La norma recull la modificació de diversos articles de la llei d'enjudiciament civil quant a la gestió de les herències, amb la finalitat de donar als hereus la facultat de tramitar-la i repartir-la en el cas de defunció d'un dels cònjuges.

Exempcions d'impostos

També elimina incerteses sobre els diferents pronunciaments judicials en relació amb la liquidació de la societat a guanys i atribueix als jutjats de violència sobre la dona la competència sobre aquests procediments, a instàncies de les persones hereves, després d'un crim masclista.

De la mateixa manera, planteja exempcions en l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats per a les transmissions de béns o drets en benefici de fills, menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de suport.

També et pot interessar