Els ajuntaments comencen a sortejar els membres de les meses electorals

A tot l'Estat s'ha previst organitzar 60.036 meses electorals en 23.199 locals repartits per 8.131 municipis.

Els ajuntaments comencen a sortejar els membres de les meses electorals
Els ajuntaments comencen a sortejar els membres de les meses electorals

Els ajuntaments comencen a sortejar aquest dissabte i fins dimecres que ve, 3 d'abril, els noms dels membres titulars i suplents que hauran de personar-se en els col·legis electorals per a la jornada de votació de les eleccions generals i autonòmiques del 28 d'abril.

A tot Espanya s'ha previst organitzar 60.036 meses electorals en 23.199 locals repartits per 8.131 municipis. Entre les principals funcions de les meses electorals estan presidir l'acte de la votació, controlar-ne el desenvolupament i realitzar el recompte i l'escrutini dels vots.

Qui les integra?

Cada mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals. Cal designar, per tant, tres membres titulars per mesa i dos suplents per cadascun d'aqueixos llocs per si hi ha absències. El nomenament dels integrants és competència de cada ajuntament i es trien mitjançant sorteig públic aleatori.

Per a aquesta jornada electoral del 28 d'abril caldrà triar un total de 540.324 persones (180.108 titulars i 360.216 suplents). Aquest sorteig es realitza entre totes les persones que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure. Queden exclosos els qui complisquen la majoria d'edat en el termini comprés entre la formació de les llistes d'electors i la votació.

Els presidents i vocals de les meses, així com els suplents que resulten finalment designats com a membres titulars de la mesa, percebran una dieta de 65 euros, tindran dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior i estaran protegits pel sistema de la Seguretat Social enfront de les contingències i situacions que puguen derivar-se de la seua participació en les eleccions.

Si em toca, puc renunciar?

Els ajuntaments han de notificar als designats la condició de membres de mesa durant els tres dies següents al sorteig. No obstant això, el retard en aquesta notificació no seria causa invalidant de la designació. Els càrrecs de membres de la mesa i els càrrecs de suplents són obligatoris i han de presentar-se a les huit del matí en la corresponent mesa electoral. Aquells que no acudisquen incorreran en una pena de presó de tres mesos a un any.

Això sí, els designats disposaran de set dies des de la notificació per a al·legar davant la Junta Electoral de zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec. Hi ha una sèrie de causes personals que en tot cas justifiquen, per si soles, el relleu de l'acompliment del càrrec: ser major de 65 anys, situació declarada de discapacitat, situació d'incapacitat temporal, internament en centres penitenciaris o psiquiàtrics o gestació a partir de sis mesos d'embaràs, entre altres motius.

També et pot interessar

stats