Quasi 13.000 euros mensuals, més dietes: este és el sou dels eurodiputats

També els abonen les despeses de viatge fins a Estrasburg i de les visites que fan per a desenvolupar la seua tasca. Quan acaben el mandat, rebran una indemnització

Quant cobren els eurodiputats?
Quant cobren els eurodiputats? / Marta Pascual

Els representants polítics que ocuparan un escó al Parlament Europeu, entre ells els cinc valencians, cobraran 12.800 euros al mes, quantitat a la qual s’afegiran les dietes diàries que reben per desenvolupar la seua tasca a l’Eurocambra. Els 12.800 euros mensuals contemplen el sou mensual fix i l’assignació per a despeses generals.

Pel que fa al primer concepte, la quantitat estipulada és de 10.075,18 euros bruts i 7.853,18 nets, després de deduir l'impost de la Unió Europea i les cotitzacions a l'assegurança, encara que la xifra neta definitiva pot variar en funció de la nacionalitat de l’eurodiputat, perquè els estats membres poden imposar gravàmens addicionals.

Els salaris dels representants al Parlament Europeu es fixen calculant el 38,5% del sou base d'un jutge del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), com estableix l'Estatut únic dels eurodiputats.

Dietes

A més del seu salari, els eurodiputats —de la mateixa manera que els dels parlaments nacionals— tenen dret a dietes destinades a cobrir les despeses que els comporta l'exercici de les seues funcions parlamentàries, sovint fora del seu domicili.

En este sentit, els europeus reben una dieta de 4.950 euros mensuals que, segons explica el web del Parlament Europeu, és una quantitat per a cobrir les despeses de lloguer d'oficines als països en els quals han sigut triats. També, equips i programes informàtics, el material d'oficina, els telèfons mòbils i els contractes de telèfon i internet.

No obstant això, si els eurodiputats assisteixen a menys de la meitat de les sessions plenàries en un any parlamentari, que va de setembre a agost, sense justificació, reben la meitat d'esta quantia.

Això implica que, mensualment, i sense comptar amb els impostos nacionals que podrien pagar al país d'origen, els eurodiputats guanyen 12.800 euros.

Dietes diàries o dietes d'estada

D'altra banda, els eurodiputats cobren una dieta diària de 350 euros —que cobreix allotjament, menjars i despeses connexes— cada jornada que estan al Parlament Europeu per assumptes oficials. Per a percebre-la, han de signar un registre d'assistència.

En els dies de votació en el ple, si un diputat falta a més de la meitat de les votacions nominals, esta dieta es redueix a la meitat. En el cas de reunions fora de la UE, la dieta també es redueix a la meitat.

Despeses de viatge

L'Eurocambra cobreix les despeses de viatge perquè els eurodiputats puguen participar en diferents reunions, com les sessions plenàries, les comissions parlamentàries i les dels grups polítics. Per tant, se'ls reembossa el cost real dels bitllets per a assistir a estes reunions que tenen lloc, la major part de les vegades, a Brussel·les i Estrasburg.

Els límits màxims es fixen en la tarifa aèria de classe business, el bitllet de tren de primera classe, o 0,58 euros per quilòmetre per als viatges amb cotxe, fins a un màxim de mil quilòmetres.

A més, es fixen imports en funció de la distància i la duració del viatge per a cobrir diverses despeses de viatge, com ara els peatges, les taxes per excés d'equipatge, les taxes de reserva, etc.

Viatges, oficials i individuals

Quan els eurodiputats viatgen fora dels llocs de treball en representació del Parlament Europeu, per exemple, en missions d'investigació de les comissions, les despeses s'imputen al pressupost de la comissió o de la delegació que l'organitza.

Quan són viatges organitzats a títol individual per a exercir funcions oficials, per exemple l’assistència a una conferència o una visita de treball, és el Parlament el que reembossa les despeses, encara que amb màxims anuals.

Si el viatge és dins de l'estat membre al qual representa el diputat, la quantitat té un import màxim anual que depén del país, però si és a l'estranger, el màxim és fix: 4.886 euros anuals.

Indemnització de fi de mandat

Quan els eurodiputats acaben el mandat tenen dret a una indemnització transitòria, equivalent a un mes de salari per cada any en què hagen estat en el càrrec, durant un màxim de dos anys.

Així, quan un antic diputat pren possessió del seu càrrec en un altre lloc, el nou salari es compensa amb la indemnització transitòria. No obstant això, en cas que tinga dret simultàniament a una pensió de jubilació o d'invalidesa, no pot percebre les dos, per tant, n'ha d’escollir una.

Pensions

Els que van ser diputats tenen dret a una pensió quan compleixen els 63 anys, que ascendeix al 3,5% de la seua assignació per cada any complet d'exercici del mandat més una dotzena part per cada mes complet addicional, però l'import no pot superar el 70% en total. El cost de les pensions és a càrrec del pressupost de la Unió Europea.

També et pot interessar

stats