Com s'ha de sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat?

El passat 5 d’octubre, el Tribunal Suprem va declarar exemptes d'IRPF les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social.

Entre les persones que ho poden sol·licitar també hi ha les dones autònomes que van rebre la prestació per maternitat
Entre les persones que ho poden sol·licitar també hi ha les dones autònomes que van rebre la prestació per maternitat

L'Agència Tributària facilitarà esta mateixa setmana els tràmits per a reclamar la devolució de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la prestació per maternitat. Les prestacions que reben les mares i els pares que acaben de tindre un fill queden fora de l'IRPF. Com els drets i les obligacions tributàries prescriuen als quatre anys, també es queden fora els pares i les mares que van incloure la prestació de maternitat en les declaracions de l’IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

Si la sol·licitud es considera procedent, Hisenda rectificarà la declaració presentada i tornarà la quantitat indegudament ingressada, més els interessos de demora que corresponguen.

El 5 d’octubre, el Tribunal Suprem va declarar exemptes d'IRPF les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social, ratificava així una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 2017, en considerar que, d'acord amb la llei d'aquest impost, han d'estar exemptes prestacions públiques com les de naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat.

Entre les persones que ho poden sol·licitar també hi ha les dones autònomes que van rebre la prestació per maternitat, que estiguen afiliades i d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagen pagat les quotes mensuals de la Seguretat Social.

Però, com apunta el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda GESTHA, no en tots els casos en què els mares i les pares hagen rebut la prestació tenen dret a les devolucions. Aquelles persones que hagen percebut nòmines inferiors a 14.000 anuals pràcticament no es veuran beneficiades per l’absència de retencions a càrrec de l’IRPF.

Quin és el procediment per a sol·licitar-ho?

En primer lloc, els afectats hauran de presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i devolució dels ingressos indeguts de l’exercici en què es va percebre la prestació.

En segon lloc, hauran de presentar en l’Administració d’Hisenda una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l’exercici reclamat, juntament amb el model.

Però, per a les declaracions de la renda de 2016 i 2017, poden fer aquest tràmit a través de la web de l’Agència Tributària mateix.

Quant et poden tornar?

La quantitat varia per a cada persona, segons l’import de la prestació rebuda i el tipus marginal aplicat a la resta dels ingressos del contribuent. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ho exemplifica de la manera següent: per a una prestació de 5.681 euros en 2015, la devolució oscil·laria entre 1.000 i 2.600 euros.

Quan s’ha de demanar?

La devolució s’ha de demanar abans que passen quatre anys des de l’endemà a la finalització del termini de presentació de la declaració reclamada.

Tot i això, el sindicat GESTHA recomana en aquests moments esperar unes setmanes per a reclamar, a causa del col·lapse que es podria provocar en les oficines, ja que calculen que la mesura afectaria 1.100.000 persones.

Per a aquelles persones que tinguen més dubtes sobre com s’ha de reclamar, l’OCU ha posat en marxa una campanya per a ajudar els usuaris.

També et pot interessar

stats