Quines són les claus de la regulació del teletreball?

Aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat la normativa, que entrarà en vigor 20 dies després de la publicació al BOE.

Quines són les claus de la regulació del teletreball?
Quines són les claus de la regulació del teletreball?

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la nova regulació del teletreball, que entrarà en vigor vint dies després de la publicació al BOE, i que tindrà com a aspectes clau la necessitat de signar un acord amb l'empleat que haja de treballar a distància i l'obligació de l'empresariat de pagar les despeses en què puga incórrer.

Aquestes són les principals claus de la normativa:

  • Dies de teletreball: perquè un treballador puga acollir-se a la normativa haurà de realitzar a distància un 30% de la seua jornada setmanal durant un període de tres mesos; és a dir, almenys dos dies a la setmana.
  • Acord individual: el compliment d'aquestes taxes obliga l'empresa a signar un acord individual amb cada treballador en un termini de tres mesos.
  • Costos del teletreball: el treballador tindrà dret a l'abonament de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de l'activitat laboral. Així, s'haurà d'establir un mecanisme per a determinar i compensar o abonar les despeses vinculades al teletreball en el conveni col·lectiu o en un acord entre l'empresa i la representació legal dels treballadors.
  • Dret a la desconnexió: el reial decret també regula el dret a la desconnexió digital o la protecció de dades. Durant el teletreball també s'ha de continuar registrant la jornada.
  • Voluntarietat i reversibilitat del teletreball: el treball a distància serà voluntari per al treballador i per a l'empresa, així com reversible.
  • Igualtat de tracte entre treballadors i teletreballadors: els empleats que presenten els seus serveis a distància tindran els mateixos drets i no podran patir perjuí en cap de les condicions laborals, com la retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.
  • Control empresarial: l'empresa podrà "adoptar les mesures que estime més oportunes de vigilància i control" per a verificar que els treballadors compleixen totes les obligacions i deures laborals, però amb la deguda consideració a la dignitat personal.

També et pot interessar

stats