Així queda l'impost de successions i donacions a la Comunitat Valenciana amb la reforma del Consell

El Consell assegura que 5.000 persones a l'any renuncien a l'herència i l'oposició critica que es deixaran d'ingressar més de 350 milions d'euros

La reunió del Consell, aquest dimarts a Castelló / À Punt NTC

El Consell ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de llei per a bonificar un 99% l’impost de successions i donacions. Segons la Conselleria d’Hisenda, des de l’any 2019, vora 20.800 famílies a la Comunitat Valenciana han renunciat a l'herència a causa d’aquest impost. Això suposa una mitjana d’un poc més de 5.000 herències perdudes a l’any. Amb aquest acord esperen “posar en circulació molts béns immobles, cosa que millorarà l’economia”, i complir “amb un compromís electoral i simbòlic amb la ciutadania”. 

En l’oposició, la síndica socialista en les Corts, Rebeca Torró, ha assegurat que el govern valencià deixarà de recaptar més de 350 milions d’euros de les rendes més altes. “Això són 70 instituts, són 34 col·legis o és pagar-li el tractament contra l'hepatitis C a 17.000 ciutadans”, ha acusat Torró. I Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha afirmat que aquest impost “només el paguen una xicoteta part dels valencians”, al seu entendre els més rics, i ha instat el Consell a dir com compensarà aquesta xifra, quan “contínuament s'està parlant de l'infrafinançament dels valencians”.

La mesura, per contra, ha sigut ben rebuda pels empresaris. El president de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, ha assegurat en un comunicat difós que la mesura “va en la direcció correcta, en el sentit que alleugereix la càrrega tributària dels ciutadans, que podran dedicar part d'aquests recursos a la inversió i a l'emprenedoria”. De fet, la CEV va més enllà i demana estendre la bonificació de les transmissions a membres de tercer grau dins de l'empresa familiar, així com a les fetes a favor de persones alienes a la família, però llargament vinculades a l'empresa. En un sentit semblant, el president dels autònoms (ATA Comunitat Valenciana), Alberto Ara, ha celebrat la supressió de l'impost, que “beneficiarà molts autònoms valencians”.

Què és exactament aquest impost i a qui afecta? 

Aquest impost grava el traspàs d’una herència en dues circumstàncies diferents: per una banda, l’impost de donacions, que es fa en vida; i el de successions, el més comú, que es gestiona una vegada la persona ha mort i deixa una sèrie de béns, drets o diners a disposició dels hereus. 

A diferència del funcionament d’aquest impost en l’àmbit internacional, conegut com a “cabal hereditari” —on les persones mortes de rendes molt altes paguen un impost en funció del patrimoni que deixen en herència—, a Espanya és la persona o grup de persones que hereten qui paga un impost segons la quantitat rebuda, tal com ha explicat a À Punt NTC l’economista Rafael Granell. El pagament és progressiu, és a dir: segons la quantia que s’hereta, es paga un percentatge major o menor. 

Canvi en la bonificació del 50% al 99%

Si bé és un impost que es recapta en l'àmbit nacional, queda en mans de les autonomies imposar condicions i reduccions diferents en la recaptació. A la Comunitat Valenciana, la quantitat màxima que es pot rebre sense aplicar aquest impost se situa en 100.000 euros. 

Aquesta mesura, en tot cas, no és nova. “Abans ja es trobava bonificat al 99%, si bé durant els anys de la crisi econòmica es va rebaixar al 75%”, ha recordat Granell. El govern del Botànic va tornar a rebaixar-lo amb caràcter general al 50%, llevat que es tracte de fills i filles menors de 21 anys o de persones amb determinat grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, que en aquest cas la bonificació és del 75%. Amb el canvi de nou al 99%, “pràcticament,tota la recaptació de l’impost desapareix”, remarca l’economista. El govern balear, també presidit per PP amb el suport de Vox, també ha suprimit aquest impost.

Qui es beneficia de la bonificació?

Segons ha indicat el Consell aquest dimarts, se'n beneficiaran els descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants. Així mateix, gaudiran de la mateixa bonificació els hereus amb discapacitat igual o superior al 65% o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Bonificacions en donacions 

A les transmissions entre vius, també s’aplicaran certes reduccions, segons ha detallat la Conselleria. En concret, si les reben els fills, filles o persones adoptades menors de 21 anys, s'aplicarà una reducció de 100.000 euros i, a més, 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga la persona donatària, sense que la reducció puga excedir de 156.000 euros. El mateix aplica per als nets i netes.

Quan els fills, filles o persones adoptades tinguen 21 anys o més anys, pel cònjuge, els pares o mares o adoptants, s'assignarà una reducció de 100.000 euros; en aquest cas, també s'apliquen els mateixos límits per a nets i netes. Pel que fa a adquisicions fetes per avis o àvies, les reduccions seran de 100.000 euros.

En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros.

Quan entra en vigor?

La mesura tindrà caràcter retroactiu i s’aplicarà a les herències produïdes des del 28 de maig del 2023 en avant, en tractar-se d’una norma per a la majoria dels contribuents. “Els hereus tenen un termini de sis mesos per a pagar-lo, motiu pel qual tots aquells que han perdut un familiar des d’aleshores i compleixen els requisits estan pendents d’aquesta nova bonificació”, ha apuntat Granell.

També et pot interessar

stats