La productivitat cau a Espanya un 10,5% des del 1995 enfront de l'augment del 4,5% en la UE

Així ho diu un estudi de l'IVIE i la Fundació BBVA. Als Estats Units la productivitat ha crescut en eixe període més d'un 9%.

La productivitat cau a Espanya un 10,5% des del 1995 enfront de l\'augment del 4,5% en la UE
La productivitat cau a Espanya un 10,5% des del 1995 enfront de l'augment del 4,5% en la UE

La productivitat de l'economia espanyola ha caigut un 10,5% entre 1995 i 2017, la qual cosa contrasta amb l'augment de l'1,4% i del 4,5% experimentat en el conjunt de la zona euro i de la UE, respectivament, a causa del menor esforç inversors en R D, en capital humà i en capital públic que realitza l'economia espanyola enfront dels països del seu entorn. Ho diu l'estudi La productivitat de l'economia espanyola en el context internacional, realitzat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

Espanya també s'ha allunyat d'Europa en el nivell de productivitat del treball, que actualment se situa un 18,7% per sota de la zona euro, una diferència que duplica la que existia en 1995, segons l'estudi, que destaca que com a conseqüència d'aquesta menor productivitat, la renda per càpita d'Espanya només ha retallat en 2,7 punts la bretxa que la separa de la zona euro i se situa encara un 19,2% per sota dels països de la moneda única.

Així mateix, la caiguda de la productivitat de l'economia espanyola durant aquests anys contrasta també amb l'increment experimentat en altres països com els Estats Units ( 9,2%), Alemanya ( 8,5%), Itàlia ( 9,7%) o França ( 2,2%).

L'estudi revela que des de mitjan dècada dels noranta fins a 2014, Espanya va experimentar de forma contínua pèrdues de productivitat, amb una caiguda acumulada del 12,5%. En canvi, entre 2014 i 2017 la productivitat total va créixer un 2,7%.

Quant a la productivitat del treball, entre 1995 i 2018 la productivitat per hora treballada ha crescut a Espanya un 17,5%, mentre que en la zona euro el creixement ha arribat a ser del 30,7%, i encara és superior a la UE (37,1%) i als Estats Units (46,5%). Va ser en els anys d'expansió fins a 2018 quan Espanya es va allunyar dels nivells de productivitat d'altres àrees i països més desenvolupats, fins a situar-se un 20,7% per sota de la zona euro. La bretxa s'ha reduït lleugerament en els anys posteriors, encara que encara segueix sent elevada.

D'aquesta forma, la Fundació BBVA i l'IVIE aposta per fer un esforç inversor més gran en R D, educació i capital públic i crear bones condicions per al desenvolupament de l'activitat productiva, per a la qual cosa advoquen per reformes estructurals pel costat de l'oferta per a ampliar el potencial de creixement de l'economia espanyola.

També et pot interessar