El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana és vora un 8% més car que el 2007

En aquest període, la xifra de famílies que viuen de lloguer ha augmentat un 2,4%.

El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana és vora un 8% més car que el 2007
El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana és vora un 8% més car que el 2007

El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana s’ha incrementat vora un 8% des de 2007, abans de l’esclat de la bambolla immobiliària. 

Segons l’últim document mensual divulgat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), a Espanya, el preu del lloguer d’habitatges és un 10,6% més car que el 2007. Ha pujat en totes les autonomies a excepció de Navarra. 

Per la seua banda, l’habitatge en propietat no ha assolit els nivells previs a la crisi, malgrat haver-se registrat un important increment des de la recuperació. Si bé des de 2014 fins a 2018 el preu ha crescut un 23%, aquest nivell continua sent un 21% inferior al de 2007.

Cada vegada hi ha més lloguer

D’altra banda, la xifra de famílies que viuen de lloguer ha augmentat un 2,4% a la Comunitat Valenciana des de l’any 2007, en passar del 10,6% al 13%. Aquesta xifra ha crescut en totes les autonomies.

No obstant això, Espanya continua destacant en el context europeu per la preferència per l’habitatge en propietat, 7,8 punts percentuals més que a la UE. 

Els canvis en el patró de les llars quant al tipus de residència estan influïts, entre altres variables, per l’evolució del preu de l’habitatge en propietat respecte al lloguer. En totes les regions, el preu de l’habitatge el 2018 és inferior al màxim aconseguit en els anys anteriors. De fet, el preu actual és un 21% inferior al de 2007. 

Segons aquesta publicació, cal incentivar l’oferta d’habitatges en lloguer, sobretot pensant en els col·lectius que hi tenen més dificultats en l’accés.

També et pot interessar