Les pimes valencianes podran obtindre préstecs de fins a 2 milions d’euros

A través d’aquestes crèdits, les empreses podran finançar les inversions a la Comunitat Valenciana d’actius materials o immaterials.

Les pimes valencianes podran obtindre préstecs de fins a 2 milions d’euros
Les pimes valencianes podran obtindre préstecs de fins a 2 milions d’euros

L’Institut Valencià de Finances ha gestionat, juntament amb el cofinançament del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional-Feder 2014-2020, uns préstecs entre 200.000 i 2 milions d’euros, destinats a projectes desenvolupats per pimes de la Comunitat Valenciana.

Aquests préstecs subordinats poden ser sol·licitats per empreses que tinguen un elevat caràcter innovador per a la comercialització d’un producte o que contemple inversions destinades a l’expansió o reforç de les activitats generals de l’empresa en nous mercats, segons informa la Generalitat.

A través d’aquests crèdits, les empreses podran finançar les inversions a la Comunitat Valenciana d’actius materials, com terrenys, edificis, instal·lacions, maquinàries o altres equips; o actius immaterials, com patents, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.

També s’inclouen possibles necessitats de capital d’explotació derivat de plans de creixement que milloren la competitivitat, internacionalització, consolidació empresarial o ajuden a la creació de llocs de treball.

Aquesta línia de préstecs subordinats ofereix crèdits d’entre 200.000 i 2.000.000 d’euros, a tipus d’interés d’Euribor a dotze mesos més un diferencial de 6,5% sobre el qual podrà aplicar-se una bonificació de tipus d’interés de fins 3,5 punts percentuals.

També et pot interessar