La nova pròrroga dels ERTO inclou el comerç i l'hosteleria

Crea la figura dels ERTO per impediment d'activitat i per limitació d'activitat.

Una cambrera atén una taula d'una terrassa en el centre de València
Una cambrera atén una taula d'una terrassa en el centre de València / Biel Aliño (EFE).

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei pel qual prorroga fins al 31 de gener de manera automàtica els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a determinats sectors econòmics. Aquesta nova pròrroga inclou el comerç i l'hosteleria.

Després que aquest dilluns arribara a un acord amb UGT i CCOO per a allargar-los, aquest dimarts ho han aconseguit amb la CEOE amb qui han pactat la creació de dos tipus d'ERTO. Així apareixen les figures d'una banda, dels ERTO d'impediment de l'activitat i, d'una altra, els ERTO de limitació d'activitat, als quals podran acollir-se totes les empreses, amb exoneracions elevades que podrien arribar fins al 100%.

Concretament, els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limitaran a les empreses més afectades per la pandèmia registrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09), i gaudiran d'exempcions de quotes del 85% per cada mes del període comprés entre octubre i gener si abans de març de 2020 comptaven amb menys de 50 treballadors; i del 75% si en tenien més de 50. En les exoneracions també entren les empreses que no estan en la CNAE-09 però sí que tenen relació amb les que hi apareixen, havent generat un 50% de les operacions pròpies amb elles, o que la seua activitat depenga indirectament de la de les incloses en el CNAE-09.

Activitats incloses

Hotels i allotjaments similars, transport aeri de passatgers, transport marítim o la gestió de sales d'espectacle figuren entre les 42 activitats cobertes per la pròrroga automàtica dels ERTO de força major, segons els cnaes recollits en l'acord.

La llista la completen les activitats d'extracció de minerals de ferro, fabricació d'explosius, edició de periòdics, producció de metalls preciosos, activitats d'operadors turístics, d'agències de viatge, reproducció de suports gravats, transport espacial, comerç a l'engròs de cuirs i pells, lloguer de mitjans de transport aeri i altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.

També es troben el lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic, les activitats auxiliars a les arts escèniques, el comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats, fabricació d'instruments musicals, fabricació d'articles de bijuteria i articles similars, organització de convencions de fires de mostres o lloguer de cintes de vídeo i discos.

Així mateix, contempla la prorroga automàtica per força major per a la reparació i manteniment aeronàutic i espacial, arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, tipus de transport terrestre de passatgers, altres activitats d'impressió i arts gràfiques, arts escèniques i activitats d'exhibició cinematogràfica.

Finalment, recull les activitats de fabricació de catifes i moquetes, les activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina, les activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics, l'estiratge en fred, les activitats annexes al transport aeri, la fabricació d'articles de joieria i similars, altres allotjaments, el transport de passatgers per vies navegables interiors, el lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers, el transport per taxi, la fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic, la rentada i neteja de peces tèxtils i de pell i altres activitats recreatives i de manteniment.

ERTO d'impediment i de limitació

Els dos tipus d'ERTO acordats fan referència a la possibilitat d'exercir l'activitat. Els ERTO per impediment d'activitat fan al·lusió a aquelles empreses que, per la mateixa dificultat de realitzar l'activitat per la crisi del coronavirus, han hagut de cessar-la completament. Un exemple d'aquest tipus d'ERTO és al que s'acollirien les empreses d'oci nocturn. Aquests tindran exempcions del 100% si la plantilla de l'empresa era inferior a 50 abans de març de 2020 i del 90% si tenia més de 50 treballadors.

D'altra banda, els ERTO per limitació són els que van destinats a les empreses que han reduït o vist alterada la seua activitat per una autoritat local, autonòmica o estatal. Aquesta situació es donaria en els casos en els quals s'han reduït els horaris o els aforaments. Així, les exoneracions de les quotes seran del 100% a l'octubre, 90% al novembre, 85% al desembre i 80% al gener, en el cas de les empreses que tenien menys de 50 treballadors abans de març de 2020; i es reduiria als percentatges del 90%, 80%, 75% i 70% en el cas de les empreses amb més de 50 treballadors.

Manteniment dels requisits per acollir-se a un ERTO

El text aprovat també manté els límits imposats en l'anterior pròrroga dels ERTO relatius a la impossibilitat de fer hores extra, externalitzar activitats, realitzar noves contractacions directes o indirectes excepte casos justificats. Tampoc s'hi podran acollir empreses domiciliades en territoris considerats paradisos fiscals i tampoc podran procedir al repartiment de dividends en l'exercici fiscal en el qual s'aplique l'ERTO, excepte si retornen les exempcions gaudides.

Les empreses que s'acullen a un ERTO hauran de comprometre's a salvaguardar l'ocupació dels treballadors durant sis mesos. A més, també es prorroga fins al 31 de gener de 2021 la prohibició a l'acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d'interinitat.

També et pot interessar

stats