L'esborrany del Constitucional no permet reclamar la plusvàlua municipal de forma retroactiva

El pronunciament tanca la porta als contribuents que no ho hagen reclamat ja aquest impost

Beneficiaris de la plusvàlua

L'esborrany de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la diversos articles de la llei de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua municipal, i que en la pràctica invalida aquest tribut, no contempla que els contribuents puguen reclamar les liquidacions d'aquest impost de manera retroactiva, segons reclamador.es.

L'advocat expert en dret fiscal de reclamador.es, Carlos de la Serra, ha indicat, en un comunicat, que segons l'esborrany que ha pogut conèixer la plataforma "sorprenentment" el Tribunal Constitucional "priva del dret a reclamar a tots els contribuents que no tingueren ja iniciada una reclamació d'aquest tribut, encara que es trobaren en termini per a això".

L'advocat assegura que l'esborrany de la sentència assenyala que tindran consideració de situacions consolidades "les liquidacions provisionals o definitives que no hagen sigut impugnades a la data de dictar-se aquesta sentència i les autoliquidacions la rectificació de les quals no haja sigut sol·licitada a aquesta data".

D'acord amb la seua anàlisi, això comporta que tots aquells contribuents que no hagueren presentat ja un recurs, no el podran fer ara i, per tant, no podran recuperar el pagat per l'impost de plusvàlua municipal, si bé apunta que de l'esborrany de la sentència també es dedueix que el tribunal no tanca la porta a usar altres vies de reclamació, com és l'habitual fins ara, en el cas que hi haja pèrdues en la transmissió del terreny urbà.

Per la seua banda, fonts del Constitucional han traslladat que el redactat final de la sentència ha patit modificacions respecte a aquest primer esborrany, encara que no han precisat si afecta aquest aspecte, i han indicat que la decisió definitiva es coneixerà en els pròxims dies juntament amb els vots particulars.

Els tècnics d'Hisenda proposen un nou impost

D'altra banda, els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han proposat un nou impost municipal de plusvàlues municipals que es calcula per la diferència entre el valor d'adquisició i el de transmissió del sòl.

Els tècnics de Gestha s'oposen a la supressió de l'impost pel forat de 2.500 milions d'euros que provocaria en les arques municipals i la nova formulació de l'impost que proposen tindria en compte l'existència de plusvàlues generades en menys d'un any, que poden ser plusvàlues especulatives. Els tècnics han explicat que seria un impost directe, de caràcter real, objectiu, no periòdic, de titularitat municipal i de caràcter potestatiu, el desenvolupament reglamentari del qual continuaran sent les ordenances fiscals que aproven els ajuntaments, tal com està configurat en l'actualitat.

També et pot interessar

stats