La justícia europea dictamina que l’IRPH ha d'estar sotmés al control dels jutges perquè pot ser abusiu

Aquesta sentència suposa que la banca podria haver de fer front a una factura de fins a 44.000 milions d'euros.

La justícia europea dictamina que l’IRPH ha d\'estar sotmés al control dels jutges perquè pot ser abusiu
La justícia europea dictamina que l’IRPH ha d'estar sotmés al control dels jutges perquè pot ser abusiu

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat que l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) ha d'estar sotmés a control judicial perquè els tribunals espanyols avaluen si es tracta de clàusules abusives incloses en contractes hipotecaris. D’aquesta manera, dona la raó als consumidors amb hipoteques referenciades a l'índex IRPH.

Segons la justícia europea, els jutges espanyols que avaluen cada cas podran substituir l’IRPH per un altre índex com l'Euríbor per a protegir els consumidors "de les conseqüències especialment perjudicials que podrien derivar-se de l'anul·lació del contracte de préstec".

Aquesta sentència suposa que la banca podria haver de fer front a una factura de fins a 44.000 milions d'euros, ja que les entitats espanyoles tenien una cartera de 15.500 milions d'euros en hipoteques referenciades a l’IRPH a finals de 2019.

El tribunal de Luxemburg es pronuncia d'aquesta manera sobre el cas d'un ciutadà espanyol que va signar un contracte hipotecari amb Bankia amb una clàusula relativa al càlcul dels interessos ordinaris conforme a l’IRPH. Aquest client va presentar una demanda per considerar que la clàusula era abusiva davant un jutjat barceloní, que posteriorment va elevar el cas al tribunal de Luxemburg.

Què es l’IRPH?

Creat el 1994, l’IRPH és un índex oficial que elabora mensualment el Banc d'Espanya i que pot aplicar-se a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), igual que el més freqüent euribor.

També conegut per ser el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a l’adquisició d'un habitatge lliure concedits per les entitats de crèdit a Espanya, es tracta de la segona referència més utilitzada.

La polèmica pel seu ús com a índex principal es va desencadenar entre el 2013 i el 2016, quan es va estabilitzar en valors pròxims al 2%. En la pràctica, això deixava els clients en una situació de desigualtat respecte dels hipotecats amb euribor, les quotes del qual s’havien anat reduint de manera considerable per la caiguda progressiva de l’índex de referència a terreny negatiu.

Els consumidors van començar a sol·licitar aleshores al Banc d'Espanya la nul·litat de "l’abusiu" IRPH, una pretensió que van acabar portant als tribunals de tot el país, amb diferent grau d'èxit.

També et pot interessar

stats