Entra en vigor el decret llei que regula l'activitat de les VTC

El decret pretén ser una resposta urgent per a garantir un equilibri entre l'oferta de les VTC i la dels taxis.

El nou reial decret llei pretén ser una resposta urgent per a garantir un equilibri entre l'oferta de serveis d'aquesta modalitat de transport i la que representen els taxis
El nou reial decret llei pretén ser una resposta urgent per a garantir un equilibri entre l'oferta de serveis d'aquesta modalitat de transport i la que representen els taxis

Aquest diumenge, 30 d'octubre, entra en vigor el reial decret llei pel qual es modifica la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El nou reial decret llei que regularà l'activitat de les VTC pretén ser una resposta urgent per a garantir un equilibri entre l'oferta de serveis d'aquesta modalitat de transport i la que representen els taxis.  

La nova normativa, aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres, faculta les comunitats autònomes i els ajuntaments a regular l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor amb un règim transitori de quatre anys perquè adapten la legislació.

Aquesta moratòria permet als titulars de les autoritzacions de VTC existents fins  l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei o a les sol·licituds que estigueren pendents de resoldre's, continuar operant quatre anys més en l'àmbit urbà com fan fins ara. 

Després d'aquest període de quatre anys, les autoritzacions de VTC d'àmbit estatal quedaran habilitades únicament per a prestar serveis interurbans.

Es tracta d'un termini establert per a compensar els perjudicis que puga ocasionar als titulars de les llicències VTC atorgades d'acord amb la normativa anterior i que puguen ser anul·lades per a respectar la ràtio legal d'1/30, és a dir, una VTC per cada 30 de taxis.

No obstant això, el reial decret llei admet que, en determinats casos justificats, puga ampliar-se aquest termini per a recuperar la inversió a les VTC que ho sol·liciten, si no poden accedir a una segona autorització en l'àmbit urbà.

L'interessat haurà de formular la seua sol·licitud davant de la Direcció General de Transport Terrestre dins dels tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i justificar en la mateixa que el període de recuperació de la inversió realitzada és superior a quatre anys.

D’aquesta manera, els serveis de transport prestats en l'àmbit urbà per les VTC quedaran subjectes a totes les determinacions i limitacions que establisca l'òrgan competent en matèria de transport urbà, especialment en matèria d'estacionament, horaris i calendaris de servei o restriccions a la circulació per raons de contaminació atmosfèrica.

També et pot interessar

stats