El dèficit de la Comunitat Valenciana es va situar en el 0,08% del PIB fins a l'abril

En el cas del conjunt de les administracions públiques el dèficit es va situar en el 0,32% del PIB.

El dèficit de la Comunitat Valenciana es va situar en el 0,08% del PIB fins a l\'abril
El dèficit de la Comunitat Valenciana es va situar en el 0,08% del PIB fins a l'abril

El dèficit del conjunt de les administracions públiques, excloent les corporacions locals i l'ajuda financera, va baixar un 12,7% en el primer trimestre de l'any, fins als 3.988 milions d'euros. Això equival al 0,32% del Producte Interior Brut, per davall del 0,38% del mateix període de l'any anterior. En el cas de la Comunitat Valenciana, va registrar un dèficit del 0,08%.

A l'àmbit nacional, el dèficit de l'Estat es va elevar fins a abril un 39% en termes absoluts, fins als 8.195 milions d'euros, equivalents al 0,65% del PIB, per damunt del 0,49% del PIB registrat en el mateix període de l'any passat.

L'augment del dèficit de l’estat espanyol en el primer quadrimestre es deu fonamentalment al creixement dels ingressos no financers del 0,4%, fins als 60.899 milions d'euros, enfront d'un augment de les despeses del 3,8%, fins als 69.094 milions d'euros.

Les comunitats autònomes redueixen el seu dèficit un 3,4%

En el desglossament de les dades del dèficit públic, l'administració central va aconseguir un dèficit de 7.579 milions en els quatre primers mesos de l'any, el 0,6% del PIB, la qual cosa suposa un increment del 0,13%.

En canvi, les comunitats autònomes van disminuir el seu dèficit un 3,4%, fins als 1.234 milions, un 0,10% del PIB, a causa del creixement dels recursos ( 5,1%), superior a l'augment de les ocupacions ( 4,9%).

També et pot interessar