El Consell tramita d'urgència la supressió de l'impost de successions i donacions

El nou govern de Mazón celebra a Castelló de la Plana la primera reunió del curs polític amb mesures d'alleujament fiscal damunt la taula

Mazón, amb la vicepresidenta Camarero (esquerra) i la consellera Núñez (dreta)
Mazón, amb la vicepresidenta Camarero (esquerra) i la consellera Núñez (dreta) / Andreu Esteban (Efe)

El Consell del PP-Vox ha iniciat les actuacions per a tramitar de manera urgent l'avantprojecte de llei que permetrà aplicar la bonificació del 99% de l'impost de successions i donacions en el tram autonòmic i eliminar quasi en la pràctica els dos gravàmens. La finalitat de la mesura, una de les banderes del Partit Popular en la campanya electoral, és que els contribuents puguen gaudir com més prompte millor del benefici fiscal.

El ple del Consell ha celebrat aquest dimarts a Castelló de la Plana la primera reunió setmanal del curs polític i ha donat llum verda a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs. Amb el canvi que afecta successions i donacions s'augmenten i reforcen els incentius existents per als actes gravats realitzats en el si del nucli familiar. Amb això s'aprova una bonificació del 99% de la quota tributària en les adquisicions mortis causa —derivades del testimoni d'un difunt— i percepcions de quantitats obtingudes a través d'assegurances de vida que s'afigen a les herències que reben parents del mort.

A més, s'introdueix un benefici similar per a les adquisicions per donació o altres actes lucratius entre persones vives quan són en favor del cònjuge, pares, adoptants, fills i filles o adoptats o adoptades del o la donant, nets o netes i avis o àvies. La finalitat és simplificar la regulació actual de les reduccions associades al parentiu i incorporar com a beneficiaris els cònjuges de qui dona. Així mateix, gaudiran de la bonificació màxima les adquisicions fetes per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o per persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les bonificacions tindran efecte retroactiu des del 28 de maig del 2023, data de les eleccions autonòmiques. Com que es tracta d'una norma favorable per a la majoria de contribuents, no infringeix els principis constitucionals d'irretroactivitat o seguretat jurídica, precisa el Consell.

Reduccions en transmissions entre vius

Per al càlcul de la base liquidable de l'impost sobre successions i donacions, en les transmissions entre vius s'aplicaran a la base imposable diverses reduccions per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana.

En concret, si són fills, filles o persones adoptades menors de 21 anys els qui realitzen l'adquisició, tindran una reducció de 100.000 euros. I s'afegiran 8.000 euros per cada any que els falte per a arribar a l'edat esmentada, sense que la reducció puga excedir de 156.000 euros.

En cas que la persona donatària siga fill, filla o adoptat de 21 o més anys, o cònjuge, pare, mares o adoptant, s'assignarà una reducció de 100.000 euros. En les adquisicions de nets o netes es fixarà una reducció de 100.000 euros si té 21 anys o més. En cas contrari, se sumaran 8.000 euros per cada any que quede perquè arriben a aquesta edat, sense que la reducció puga excedir de 156.000 euros. Per a adquisicions dutes a terme per avis o àvies les reduccions seran igualment de 100.000 euros.

En les donacions a persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau reconegut igual o superior al 65%, i amb discapacitat psíquica, amb un grau igual o superior al 33%, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros. Quan l'adquisició s'efectue per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau reconegut igual o superior al 33%, que siguen el cònjuge, pare o mare, adoptant, fills o filles o persones adoptades del o la donant, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros. Igual reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, resultarà aplicable als nets o netes i als avis o àvies.

El Consell assegura que l'impost de successions té "una escassa incidència" sobre el total d'ingressos públics perquè suposa a penes un 1% dels ingressos previstos en el pressupost de la Generalitat. El mateix ocorre amb el de donacions, segons explica, que representa el 0,1% dels diners que entren en la vidriola de l'administració.

L'oposició repta el Consell a dir com compensarà la falta d'ingressos

Els grups de l'oposició a les Corts, el PSPV i Compromís, han demanat al govern valencià que expliquen com tenen previst compensar la minva d'ingressos en les arques autonòmiques quan contínuament s'està parlant de l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana.

La síndica socialista, Rebeca Torró, ha arremés contra el bipartit en considerar que "no governa per a la majoria", sinó que treballa "per als mateixos de sempre", i ha destacat que "perdonaran" a les rendes més altes 350 milions d'euros: "Això són 70 instituts, són 34 col·legis o és pagar-li el tractament contra l'hepatitis C a 17.000 ciutadans", ha amollat. El portaveu parlamentari de Compromís, Joan Baldoví, ha estimat que el descens d'ingressos fregarà els 400 milions d'euros, una xifra amb la qual, a parer seu, es podria disposar de "2.000 metges més, 2.500 infermeres o 6.000 professors".

També et pot interessar

stats