La Comunitat Valenciana, la segona més afectada si s'imposen aranzels a les exportacions al Regne Unit

Segons un informe del Banc d'Espanya, més del 13% de les exportacions espanyoles al mercat britànic són valencianes.

La Comunitat Valenciana, la segona més afectada si s'imposen aranzels a les exportacions al Regne Unit
La Comunitat Valenciana, la segona més afectada si s'imposen aranzels a les exportacions al Regne Unit

L'exposició davant els aranzels depén del pes relatiu de les vendes al Regne Unit i dels sectors a què pertanyen aquests productes. Tenint en compte els dos factors, entre les comunitats autònomes potencialment més exposades hi ha la Regió de Múrcia, la Comunitat Valenciana, Galícia i Aragó. En el cas valencià, això es deu al fet que el pes de l'automoció en les exportacions a la Gran Bretanya és molt gran i aquest sector sol tindre aranzels més elevats. Així ho indica un estudi publicat pel Banc d'Espanya.

Segons aquest estudi, la comunitat que mostra una proporció més gran de les exportacions totals espanyoles a l'economia britànica és Catalunya (21% del total), seguida per la Comunitat Valenciana, amb més d'un 13%, la Comunitat de Madrid i Andalusia. Ara bé, si ho analitzem en termes de Producte Interior Brut (PIB), la comunitat més exposada al Regne Unit, en relació amb la grandària de la seua economia, és la Regió de Múrcia. Allà les exportacions a aquell mercat superen el 3% del PIB, davant d'un 1,5% per al conjunt d'Espanya. A la Comunitat Valenciana suposen més del 2% del PIB.

Afortunadament, el document assenyala que les empreses que exporten a l'economia britànica tenen uns nivells relativament elevats de productivitat i de diversificació geogràfica. Això hauria d'ajudar a amortir els efectes negatius que podria comportar el Brexit.

També et pot interessar