Competència autoritza la fusió de Bankia i CaixaBank però posa condicions en sucursals i caixers

Conclou que l'operació suposa una amenaça per a la competència efectiva en determinats àmbits del mercat.

Competència autoritza la fusió de CaixaBank i Bankia amb condicions

La fusió entre Bankia i CaixaBank ha rebut aquest dimarts de vesprada una de les autoritzacions pendents perquè aquesta es concrete el pròxim 26 de març. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda en primera fase a la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, però subjecta al compliment d'una sèrie de compromisos presentats pel nou grup per a solucionar alguns riscos de competència observats en determinades àrees. 

L'operació, que suposa la fusió de la tercera i la quarta entitat bancària del país, donarà lloc a un banc líder en el mercat de serveis bancaris, concretament en tots els segments de banca minorista. Per això, la CNMC conclou en la seua anàlisi que l'operació suposa una amenaça per a la competència efectiva en determinats àmbits del mercat de banca minorista, així com en el mercat de caixers automàtics. 

Per al mercat de sucursals, a més de realitzar l'anàlisi a escala nacional i provincial, i a la vista dels elevats índexs de concentració derivats de l'operació en determinades províncies, s'ha identificant localment tots els codis postals en els quals les parts solapen les seues activitats. 

El supervisor ha fet un examen exhaustiu de quotes de mercat i nombre de competidors existents en els entorns més afectats. Aquesta anàlisi també afectaria altres productes que poden ser contractats en una sucursal, com crèdits, depòsits o servei de caixers.

L'anàlisi ha identificat 86 codis postals en els quals l'entitat resultant quedarà, bé en una situació de monopoli, per ser l'única entitat bancària present en 21 codis postals, o en situació de duopoli, en un radi de 1,5 quilòmetres des de la sucursal en altres 65 codis postals.

En els llocs identificats on hi ha problemes de competència, CaixaBank s'ha compromés a no abandonar, excepte en situacions excepcionals subjectes a autorització prèvia de la CNMC, cap municipi en el qual actualment estiga present una de les parts, o les dos, i no hi haja cap oficina competidora, amb la finalitat d'evitar l'exclusió financera en els municipis. I en els codis postals identificats en els quals es quedarà en situació de monopoli, no podrà canviar les condicions i termes que els clients de Bankia tinguen actualment subscrits en els seus productes. Aquest requisit haurà de complir-lo durant un període de tres anys.

El nou grup, igualment, oferirà els seus productes en zones considerades problemàtiques per Competència en condicions substancialment iguals o no pitjors a les oferides per CaixaBank en els tres codis postals amb major exposició de l'entitat d'origen català a competidors durant tres anys. 

Tampoc podrà cobrar, en cap dels 86 codis postals identificats com a problemàtics, comissions als clients procedents de Bankia per realitzar una operació en finestreta quan l'operació haguera sigut gratuïta d'acord amb les condicions oferides per l'entitat absorbida en la data d'autorització de l'operació durant 3 anys.

I respecte als riscos derivats d'una possible ruptura dels acords existents entre Bankia i ING d'una banda, i amb Euro6000 i Banc Sabadell per un altre, per a l'ús del seu caixers automàtics, CaixaBank haurà de permetre'ls accés almenys per un període de 18 mesos i en les mateixes condicions econòmiques.

També et pot interessar

stats