Circuit del Motor va tancar 2017 amb pèrdues de 5,68 milions d'euros

La Sindicatura de Comptes també ha detectat incompliments significatius en la gestió de la contractació de l'empresa.

La Sindicatura de Comptes ha detectat pèrdues significatives en la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, que afecten negativament la seua situació financera i patrimonial.
La Sindicatura de Comptes ha detectat pèrdues significatives en la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, que afecten negativament la seua situació financera i patrimonial.

La Sindicatura de Comptes ha detectat que Circuit del Motor i Promoció Esportiva, la societat que gestiona el circuit Ricardo Tormo de Xest, va tancar l'exercici 2017 amb pèrdues de 5,68 milions d'euros, i les ha qualificades com a pèrdues significatives perquè afecten negativament la seua situació financera i patrimonial, ja que suposen un increment en les registrades l'any anterior, que van ser de 5,12 milions.

A més, en el seu informe, la sindicatura detecta incompliments significatius de la normativa aplicable en la gestió de la contractació, com ara, en l'expedient de contractació dels serveis mèdics durant l'activitat en la pista, amb una fórmula que valora amb molt poca puntuació el criteri de preu, amb la qual cosa es limita la importància relativa d'aquest criteri de manera que no sempre condueix a la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Altres deficiències detectades en els mecanismes de contractació tenen a veure amb serveis prestats sense cobertura contractual (com ara els de seguretat i, de nou, el d'assistència mèdica en pista) i serveis subministrats sense la resolució motivada de l'adjudicació del contracte per l'òrgan competent (subministrament i instal·lació de carpes Moto GP).

També han detectat que els terrenys sobre els quals està construït el circuit són propietat de la Generalitat, encara que els accessos i terrenys adjacents són propietat del circuit, de manera que, com que no s'ha formalitzat la cessió dels primers, no s'ha pogut estimar la vida útil de les inversions realitzades en els citats terrenys.

Recomanacions de la Sindicatura

L'informe de la Sindicatura de Comptes inclou una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió ecònomica i financera del circuit. Algunes són prou bàsiques, com ara fer constar en tots els contractes un certificat que acredite l'existència de fons suficients per a atendre els pagaments derivats de l'execució, i la data de conformitat en totes les factures emeses. També, que l'òrgan competent sempre fonamente i aprove si és o no idònia l'entrega gratuïta d'entrades abans de la seua concessió.

Altres recomanacions impliquen una reestructuració més complexa del departament de contractació. Segons la Sindicatura s'haurien d'introduir mecanismes de control intern, amb la finalitat de garantir que en la tramitació dels expedients de contractació futurs no es produïsquen incompliments de la normativa vigent com els que fa evidents el seu informe.

També et pot interessar

stats